ORDIN nr. 386 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*)privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003(actualizat la data de 2 iunie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Având în vedere prevederile art. 38 alin. (3) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală nr. OB 3.992/2004,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Respectarea prevederilor prezentului ordin este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii de sănătate din România.  +  Articolul 3Direcţia generală asistenţă medicală, celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi unităţile sanitare de orice fel vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 386.  +  AnexăNORMA 07/04/2004