ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 1 februarie 1999pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 3 februarie 1999



    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Vânzarea prin oricare dintre metodele reglementate la art. 13 alin. (1) lit. a)-c) obliga Fondul Proprietăţii de Stat sa formuleze o ofertă irevocabilă, valabilă cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicării ei. În cazul vânzării unor pachete de acţiuni din capitalul social al unor bănci sau societăţi comerciale mari, la propunerea Fondului Proprietăţii de Stat, Guvernul poate dispune prelungirea termenului de valabilitate a ofertei."PRIN-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------Preşedintele AgenţieiRomâne se Dezvoltare,Sorin Fodoreanup. Ministrul Finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de statp. Preşedintele Consiliului de administraţieal Fondului Proprietăţii de Stat,Victor Eros,vicepreşedinte--------------------