ORDIN nr. 1.147 din 8 iulie 2011 (*actualizat*)privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări(actualizat la data de 2 iunie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ----------Având în vedere:- art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 649/2001;- Legea nr. 95 /2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 7.730/2011 al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică,în temeiul art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul Carnetului de vaccinări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Carnetul de vaccinări va fi eliberat aparţinătorului legal al copilului, la ieşirea din maternitate.  +  Articolul 3Toate vaccinurile administrate copilului se înregistrează obligatoriu în carnetul de vaccinări, indiferent de tipul vaccinului şi de medic/unitatea medicală care a efectuat vaccinarea.  +  Articolul 4În situaţia administrării de vaccinuri combinate, se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele conţinute de acesta, în rubricile corespunzătoare.  +  Articolul 5La înscrierea în colectivitate se va solicita obligatoriu prezentarea carnetului de vaccinări.  +  Articolul 6Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din România.  +  Articolul 7Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultaţie, în vederea verificării corectitudinii vaccinărilor efectuate, în conformitate cu vârsta, sexul şi calendarul imunizărilor din România.  +  Articolul 8 (1) Reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) vor fi notate în Carnetul de vaccinări, conform clasificării în vigoare în România. (2) Raportarea RAPI către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se realizează conform legislaţiei în vigoare şi este obligatorie pentru toţi medicii de familie sau, după caz, medicii vaccinatori (medici pediatri, infecţionişti etc.).  +  Articolul 9Costurile pentru tipărirea Carnetului de vaccinări sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii şi alocate direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru finanţarea Programului naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.  +  Articolul 10Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi toţi furnizorii de servicii medicale de vaccinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Cristian-Anton Irimie,secretar de statBucureşti, 8 iulie 2011.Nr. 1.147.  +  AnexăCarnetul de vaccinări va fi eliberat aparţinătorului legal al copilului, la ieşirea din maternitate.Vaccinările vor fi înregistrate obligatoriu în carnetul de vaccinări de către unitatea medicală care efectuează vaccinarea.În situaţia administrării de vaccinuri combinate se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele conţinute de acesta, în rubricile corespunzătoare.La înscrierea în colectivitate se va solicita obligatoriu prezentarea carnetului de vaccinări.Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de vaccinări din România.Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultaţie.Carnetul de vaccinări va avea următorul conţinut:                         ROMÂNIA                   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                   CARNET DE VACCINĂRI    VACCINĂRILE PROTEJEAZĂ COPILUL DUMNEAVOASTRĂ DE BOLI INFECŢIOASE GRAVE    HEPATITA B    TUBERCULOZA    POLIOMIELITA    INFECŢIA CU HAEMOPHILUS    INFLUENZAE B    DIFTERIA    TETANOSUL    TUSEA CONVULSIVĂ    INFECŢIA CU PNEUMOCOC    RUJEOLA    RUBEOLA    PAROTIDITA EPIDEMICĂ    (OREIONUL)       VACCINĂRILE PREVĂZUTE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL DIN ROMÂNIA        SUNT GRATUITE ŞI ASIGURATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII!       VACCINĂRILE SE PROGRAMEAZĂ A SE EFECTUA LA DATELE STABILITE                       DE MEDICUL DE FAMILIE,                LA LUAREA ÎN EVIDENŢĂ A NOU-NĂSCUTULUI          CARNETUL TREBUIE PREZENTAT LA FIECARE CONSULTAŢIE                   DATE DE IDENTITATE ALE COPILULUI    NUMELE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    PRENUMELE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    DATA NAŞTERII: |_|_| ZIUA |_|_| LUNA |_|_|_|_| ANUL    SEXUL |_| MASCULIN |_| FEMININ    CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    DOMICILIUL STABIL: .............................................    DOMICILIUL ACTUAL: .............................................                       .............................................                       .............................................    TATĂL: NUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           PRENUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    MAMA: NUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          PRENUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|            CALENDARUL VACCINĂRILOR ÎN ROMÂNIA ┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ VÂRSTA │ TIPUL DE VACCINARE │ COMENTARII │ │RECOMANDATĂ│ │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Primele │ │ │ │24 de ore │Vaccinare antihepatită B │În maternitate │ │2-7 zile │Vaccinare antituberculoză │În maternitate │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │2 luni │Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse│Medic de familie │ │ │convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus│ │ │ │influenzae B, antihepatita B, │ │ │ │antipneumococică │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │4 luni │Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse│Medic de familie │ │ │convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus│ │ │ │influenzae B, antihepatita B, │ │ │ │antipneumococică │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │11 luni │Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse│Medic de familie │ │ │convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus│ │ │ │influenzae B, antihepatita B, │ │ │ │antipneumococică │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │12 luni │Vaccinare antirujeolă, antirubeolă, │Medic de familie │ │ │antioreion │ │ └───────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ ┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ VÂRSTA │ TIPUL DE VACCINARE │ COMENTARII │ │RECOMANDATĂ│ │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │5 ani │Vaccinare antirujeolă, antirubeolă, │Medic de familie │ │ │antioreion │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │6 ani │Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse│Medic de familie │ │ │convulsivă, antipoliomielită │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │14 ani │Vaccinare antidifterie, antitetanos/ │Medic de familie │ │ │Vaccinare antidifterie, antitetanos, antituse│ │ │ │convulsivă │ │ └───────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘VACCINARE ANTIHEPATITA B (hepatitis B)┌──────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐│VÂRSTA│ DATA │ DENUMIREA │SEMNĂTURA│DATA PROGRAMĂRII│ RAPI*) ││ │VACCINĂRII│ (COMERCIALĂ) │ŞI PARAFA│URMĂTOAREI DOZE │ ││ │ │ A VACCINULUI │MEDICULUI│ │ ││ │ │ UTILIZAT ŞI │ │ │ ││ │ │SERIA VACCINULUI│ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debut).

  ──────────
  VACCINARE ANTITUBERCULOZĂ (tuberculosis)┌──────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐│VÂRSTA│ DATA │ DENUMIREA │SEMNĂTURA│DATA PROGRAMĂRII│ RAPI*) ││ │VACCINĂRII│ VACCINULUI │ŞI PARAFA│URMĂTOAREI DOZE │ ││ │ │ UTILIZAT ŞI │MEDICULUI│ │ ││ │ │SERIA VACCINULUI│ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debut).

  ──────────
  VACCINARE ANTIPOLIOMIELITĂ (poliomielitis)┌──────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐│VÂRSTA│ DATA │ DENUMIREA │SEMNĂTURA│DATA PROGRAMĂRII│ RAPI*) ││ │VACCINĂRII│ VACCINULUI │ŞI PARAFA│URMĂTOAREI DOZE │ ││ │ │ UTILIZAT ŞI │MEDICULUI│ │ ││ │ │SERIA VACCINULUI│ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România//data debut).

  ──────────
  VACCINARE ANTIRUJEOLĂ, ANTIRUBEOLĂ, ANTIOREION (measles, mumps, rubella)┌──────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐│VÂRSTA│ DATA │ DENUMIREA │SEMNĂTURA│DATA PROGRAMĂRII│ RAPI*) ││ │VACCINĂRII│ VACCINULUI │ŞI PARAFA│URMĂTOAREI DOZE │ ││ │ │ UTILIZAT ŞI │MEDICULUI│ │ ││ │ │SERIA VACCINULUI│ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/data debut).

  ──────────
  VACCINARE ANTIDIFTERIE, ANTITETANOS, ANTITUSE CONVULSIVĂ(diphteria, tetanos, pertussis)┌──────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐│VÂRSTA│ DATA │ DENUMIREA │SEMNĂTURA│DATA PROGRAMĂRII│ RAPI*) ││ │VACCINĂRII│ VACCINULUI │ŞI PARAFA│URMĂTOAREI DOZE │ ││ │ │ UTILIZAT ŞI │MEDICULUI│ │ ││ │ │SERIA VACCINULUI│ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip conform clasificării în vigoare în România/data debut).

  ──────────
  VACCINARE ANTIDIFTERIE, ANTITETANOS (diphteria, tetanos)┌──────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐│VÂRSTA│ DATA │ DENUMIREA │SEMNĂTURA│DATA PROGRAMĂRII│ RAPI*) ││ │VACCINĂRII│ VACCINULUI │ŞI PARAFA│URMĂTOAREI DOZE │ ││ │ │ UTILIZAT ŞI │MEDICULUI│ │ ││ │ │SERIA VACCINULUI│ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip conform clasificării în vigoare în România/data debut).

  ──────────
  VACCINARE ANTI-HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B (Hib)┌──────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐│VÂRSTA│ DATA │ DENUMIREA │SEMNĂTURA│DATA PROGRAMĂRII│ RAPI*) ││ │VACCINĂRII│ VACCINULUI │ŞI PARAFA│URMĂTOAREI DOZE │ ││ │ │ UTILIZAT ŞI │MEDICULUI│ │ ││ │ │SERIA VACCINULUI│ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip conform clasificării în vigoare în România/data debut).

  ──────────
  VACCINARE ANTIPNEUMOCOCICĂ (Pneumococcus)┌──────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐│VÂRSTA│ DATA │ DENUMIREA │SEMNĂTURA│DATA PROGRAMĂRII│ RAPI*) ││ │VACCINĂRII│ VACCINULUI │ŞI PARAFA│URMĂTOAREI DOZE │ ││ │ │ UTILIZAT ŞI │MEDICULUI│ │ ││ │ │SERIA VACCINULUI│ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip conform clasificării în vigoare în România/data debut).

  ──────────
  ALTE VACCINĂRI (other)┌──────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────┐│VÂRSTA│ DATA │ DENUMIREA │SEMNĂTURA│DATA PROGRAMĂRII│ RAPI*) ││ │VACCINĂRII│ VACCINULUI │ŞI PARAFA│URMĂTOAREI DOZE │ ││ │ │ UTILIZAT ŞI │MEDICULUI│ │ ││ │ │SERIA VACCINULUI│ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │├──────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└──────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip conform clasificării în vigoare în România/data debut).

  ──────────
  BOLI INFECŢIOASE CONTROLABILE PRIN VACCINAREÎN ANTECEDENTELE COPILULUI (caz confirmat)┌──────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┐│ DIAGNOSTIC │DATA ÎMBOLNĂVIRII│SEMNĂTURA ŞI PARAFA MEDICULUI││ │ │ CARE A DIAGNOSTICAT BOALA │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │└──────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┘ObservaţiiDin data de ................, pacientul posesor al carnetului de vaccinare a fost luat în evidenţă de către medicul de familie: numele .............. prenumele .................. nr. telefon de contact ................Status alergic...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Alte observaţii:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cele 7 "reguli de aur" în administrarea vaccinurilor1. Nu excludeţi posibilitatea vaccinării copilului dumneavoastră numai din cauza unor prejudecăţi sau informaţii eronate.2. Nu administraţi niciun vaccin fără recomandarea medicului.3. Vaccinul se va administra numai dacă există indicaţia de vaccinare şi nu există contraindicaţii.4. Vaccinul se administrează după consultul medicului şi numai în prezenţa acestuia.5. Vaccinarea se face după schema stabilită, iar calendarul de administrare a dozelor trebuie respectat.6. După vaccinare, copilul va fi supravegheat atent de aparţinători în primele 24 de ore şi chiar până la 5 zile pentru sesizarea, la timp, a manifestărilor unor eventuale reacţii postvaccinale.7. Dacă după vaccinare starea copilului se modifică, în sensul că pot să apară simptomele unor reacţii postvaccinale, vă adresaţi urgent medicului.Dacă aveţi întrebări nu ezitaţi să le adresaţi medicului!Dacă aveţi nelămuriri nu ezitaţi să le clarificaţi!Copilul dumneavoastră are şansa de a trăi în secolul al XXI-lea şi deci trebuie să beneficieze de toate progresele medicinei în deplină siguranţă a actului medical!----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 632 din 18 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.------