ORDONANTA nr. 21 din 28 ianuarie 1999pentru ratificarea Protocolului armonizand Convenţia internationala privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, şi a Protocolului adiţional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de ruta din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV ("Dispoziţii privind sistemul comun de tarife de ruta") la Convenţia internationala privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL, armonizata prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 29 ianuarie 1999    În temeiul prevederilor art. 1 pct. 1 lit. g) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Protocolul armonizand Convenţia internationala privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, şi Protocolul adiţional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de ruta din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV ("Dispoziţii privind sistemul comun de tarife de ruta") la Convenţia internationala privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL, armonizata prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997.  +  Articolul 2Titlul Convenţiei internaţionale EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960, la care România a aderat prin Legea nr. 44 din 26 mai 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 5 iunie 1996, se modifica după cum urmează: "Convenţia internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960".p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:-----------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul afacerilor externe,Mihai Razvan Ungureanu,secretar de statPROTOCOL 27/06/1997PROTOCOL 27/06/1997CONVENTIE 13/12/1960