ORDONANTA nr. 16 din 28 ianuarie 1999pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrazilor din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 29 ianuarie 1999



  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se aprobă Programul prioritar de construcţie a autostrazilor din România prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Tronsoanele de autostrăzi prevăzute în anexa sunt lucrări de interes naţional şi constituie utilitate publică, expropriator fiind statul român, prin Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 3Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru realizarea tronsoanelor de autostrăzi se realizează în baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice.  +  Articolul 4 (1) Terenurile aflate în proprietatea publică a statului, judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, pe care se executa tronsoane de autostrada, inclusiv cele destinate amplasarii instalaţiilor, clădirilor şi dotărilor aferente, se trec în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", prin hotărâre a Guvernului. Terenurile aflate în proprietatea privată a judeţului, municipiului, oraşului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriaza potrivit dispoziţiilor art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică şi intră în proprietatea publică a statului. (2) Terenurile aflate în proprietatea privată a statului pe care se executa tronsoane de autostrada, inclusiv cele destinate amplasarii instalaţiilor, clădirilor şi dotărilor aferente şi terenurile expropriate potrivit prevederilor alin. (1) se trec în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Pentru terenurile prevăzute la art. 4 nu se percep taxe sau impozite.  +  Articolul 6Finanţarea Programului prioritar de construcţie a autostrazilor din România se asigura de la bugetul de stat, din credite externe şi din alte surse legal constituite, pe bază de documentaţii tehnico-economice aprobate potrivit legii.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează--------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat  +  Anexa 1                 PROGRAMUL prioritar privind construcţia de autostrăzi în România    * Tronsoane de autostrada amplasate pe coridoarele europene de transport nr. IV şi IX:
    1.Bucureşti - Piteşti=96 km   (reabilitarea autostrăzii existente care este în lucru)
    2.Bucureşti - Constanţa=201 km   (continuarea execuţiei lucrărilor întrerupte pe tronsonul Bucureşti - Feteşti, lucrări noi pe tronsonul Cernavodă - Constanţa şi modernizarea tronsonului Feteşti - Cernavodă)
      3.Centura Bucureşti-Sud =57 km  
    4.Piteşti - Nădlac =460 km  
    5.Bucureşti - Buzău - - Focşani - Albiţa =380 km
  --------