CERINŢE MINIME din 26 iulie 2006 (*actualizate*)privind semnalele acustice(actualizate la data de 1 iunie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------1. Caracteristici intrinseci1.1. Un semnal acustic trebuie: a) să aibă un nivel sonor considerabil mai înalt faţă de zgomotul ambiant, astfel încât să poată fi auzit, fără să fie excesiv sau supărător; b) să poată fi recunoscut uşor, în special după durata impulsurilor, distanţa dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, şi să poată fi diferenţiat uşor de orice alt semnal acustic şi de zgomotele ambientale.1.2. Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecvenţă variabilă, cât şi cu frecvenţă constantă, frecvenţa variabilă va fi utilizată pentru a indica, în raport cu frecvenţa constantă, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenţă crescută de intervenţie sau o acţiune impusă/solicitată.2. Codul care trebuie utilizatSunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.-----