ORDIN nr. 600 din 22 mai 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 831 din 7 aprilie 2015
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 600 din 22 mai 2015
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015    ORDIN NR. 831 din 7 aprilie 2015