RECTIFICARE nr. 14 din 27 mai 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 28 mai 2015, se face următoarea rectificare:- la art. I pct. 1 [cu referire la art. 55 alin. (8^1) din actul de bază], în loc de: "... prevederile art. 60 sau art. 69 şi 70,..." se va citi: "... prevederile art. 60 sau art. 69-71, ...".-----