ORDONANȚĂ nr. 64 din 30 august 2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică funcționarilor publici cu statut special prevăzuți de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Salarizarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, drepturile bănești ale cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare  +  Secţiunea 1 Abrogată (la 01-01-2010, Secțiunea 1 din Cap. II a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 2Abrogat (la 01-01-2010, Art. 2 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 3Abrogat (la 01-01-2010, Art. 3 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 6 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 7 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 8 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 9 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 10 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 11 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 12Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 12 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 13 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Secţiunea a 2-a Indemnizații, sporuri, premii, prime și alte drepturi bănești ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare  +  Articolul 14Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 14 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 15 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 16 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 17 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 18 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 19Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 19 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 20Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 20 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 21 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 22Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 22 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 23Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 23 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 24Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 24 a fost abrogat de pct. 8 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 25(1) Pentru recompensarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au contribuit la realizarea unui volum mare de venituri proprii, anual, se constituie distinct un fond de premiere de 1% calculat asupra totalului veniturilor proprii încasate în anul bugetar respectiv.(2) Modul de constituire și utilizare a fondului prevăzut la alin. (1) se va stabili prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(3) Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează din veniturile proprii realizate.  +  Articolul 26Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 26 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 27Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 27 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 28Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 28 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 29(1) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (1) al art. 29 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (2) În caz de deces al funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare se acorda un ajutor suplimentar, în aceleași condiții stabilite pentru cadrele militare.(3) Despăgubirile și ajutorul prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează în raport cu salariul de baza brut al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și urmează același regim fiscal aplicat despăgubirilor acordate personalului militar.  +  Articolul 30Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 30 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 31Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 31 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 32Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 32 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 33Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 33 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 34Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 34 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Secţiunea a 3-a Drepturile bănești cuvenite funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare pe timpul studiilor și în alte situații  +  Articolul 35Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 35 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 36Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 36 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 37Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 37 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 38(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe timpul cât se afla în delegare, detașare, incapacitate temporara de muncă, concediu de odihna, concediu de maternitate, alte concedii plătite, precum și învoiri plătite care se acorda în baza dispozițiilor legale în vigoare, primesc salariile de baza și celelalte drepturi bănești avute, inclusiv sporurile de care beneficiază, potrivit legii. Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 23/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 20 ianuarie 2022:
  În interpretarea și aplicarea unitară a art. 38 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, și a art. 150 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la stabilirea drepturilor bănești cuvenite polițiștilor de penitenciare pentru perioada concediului de odihnă trebuie avute în vedere sporurile pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase de care aceștia au beneficiat în perioada de activitate, corespunzător timpului lucrat în locurile de muncă respective.
  Decizie de respingere: HP nr. 46/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 24 iulie 2023.
  (2) Abrogat. (la 01-01-2011, Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de lit. p) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. ) (3) Funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihna li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de baza avut în luna în care a intervenit schimbarea poziției de activitate, respectiv decesul.(4) Funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de o indemnizație stabilită potrivit reglementarilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii și asigurări sociale. Perioada concediului pentru creșterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime în muncă și în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda în raport cu aceasta.(5) Funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de o indemnizație stabilită potrivit reglementarilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii și asigurări sociale.
   +  Articolul 39Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au efectuat concediul de odihna pe anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 54 lit a) și c) și art. 57 din Legea nr. 293/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor restitui cota-parte din salariul de baza pentru indemnizația de concediu de odihna încasată necuvenit.  +  Articolul 40Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 40 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )
   +  Secţiunea a 4-aAbrogată. (la 01-01-2010, Secțiunea a 4-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 41Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Secţiunea a 5-aAbrogată. (la 01-01-2010, Secțiunea a 5-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 42Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 42 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )
   +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 43Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 43 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 44Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 44 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 45Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 45 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 46Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 46 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 47Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 47 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 48Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 48 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 49Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 49 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 50Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 50 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 51Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 51 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 52Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care, potrivit reglementarilor specifice, sunt obligați să locuiască în locuințele de intervenție, de serviciu ori de protocol sunt scutiți de plata chiriei.  +  Articolul 53Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 53 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 54Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 54 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 55Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 55 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 56Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, trimiși în delegare pe o durata mai mare de 30 de zile neîntreruptă în aceeași localitate, pot primi, în cazuri excepționale, cu aprobarea prealabila a conducătorului unității, indemnizația de delegare pe toată durata delegării.  +  Articolul 57Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 57 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 58Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 58 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 59Pe timp de mobilizare sau război se aplica prevederile prezentei ordonanțe, precum și unele reglementari specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 60Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 60 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 61Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 61 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 62Prezenta ordonanță intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CALIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Katalin Barbara Kibedi,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 30 august 2006.Nr. 64.  +  Anexa 1Abrogată (la 01-01-2010, Anexa 1 a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Anexa 2Abrogată (la 01-01-2010, Anexa 2 a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Anexa 3Abrogată (la 01-01-2010, Anexa 3 a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Anexa 4
  REGLEMENTĂRI
  privind salarizarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care
  îndeplinesc funcții în afara sistemului administrației penitenciare
  1. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 1 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 2. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 2 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 3. Drepturile bănești cuvenite funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzuți la art. 1 din ordonanță, pe timpul incapacității temporare de muncă, al concediilor de odihna, învoirilor, precum și pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare, se acorda potrivit reglementarilor care se aplica în unitățile sistemului administrației penitenciare și se achita din fondurile unităților unde sunt detașați.4. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 4 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 5. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 5 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 6. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 6 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 7. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 7 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 8. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 8 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )
   +  Anexa 5
  ALTE DREPTURI
  specifice personalului cu atribuții de coordonare și control al activității penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și
  personalului din Administrația Națională a Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia
  1. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 1 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 2. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 2 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 3. În cazuri cu totul excepționale, când nevoia justificată a muncii o cere, funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare pot călători cu orice tren, la orice clasa, cu vagon de dormit și cu orice alt mijloc de transport în comun, numai cu aprobarea prealabila a conducătorilor (șefilor) de unități, care răspund personal de aceasta.4. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 4 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 5. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 5 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 6. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 6 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 7. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 7 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 8. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 8 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 9. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 9 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 10. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 10 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) 11. Abrogat. (la 01-01-2010, Pct. 11 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )
  -------