LEGE nr. 119 din 21 mai 2015pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 66, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Primarii comunelor pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un post de consilier al primarului. Primarii oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct, format din: a) maximum 2 posturi, la oraşe şi municipii; b) maximum 4 posturi, la municipii reşedinţă de judeţ. (2) Personalul încadrat pe posturile prevăzute la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către primar."2. La articolul 105, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 105. - (1) Preşedintele consiliului judeţean poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul preşedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 posturi."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 21 mai 2015.Nr. 119.-------