ORDONANTA nr. 10 din 28 ianuarie 1999pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 29 ianuarie 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 2 lit. i) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa :  +  Articolul UNICAlineatul 2 al articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, modificată şi completată prin Legea nr. 123/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 10/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, care a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 120/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 18 iunie 1998, se completează şi va avea următorul cuprins:"De asemenea, din veniturile provenind din vânzarea timbrului judiciar se vor asigura sumele necesare pentru construirea şi cumpărarea de locuinţe de serviciu, pentru efectuarea cheltuielilor de protocol ale Ministerului Justiţiei, precum şi pentru plata specialiştilor şi a colaboratorilor externi, care participa la elaborarea unor proiecte de coduri şi a altor acte normative importante pentru activitatea justiţiei. Sumele alocate pentru efectuarea acţiunilor de protocol se stabilesc, în funcţie de necesitaţi, prin ordin al ministrului justiţiei, fără a fi aplicabile limitele maxime prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice."p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:-----------------Ministru de stat, ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat----------------