HOTĂRÂRE nr. 350 din 20 mai 2015privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 44 alin. (5) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea taxelor anuale prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4) din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se reactualizează după cum urmează: a) taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 341 lei/kmp; b) taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.367 lei/kmp; c) taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 34.180 lei/kmp.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Gheorghe DuţuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul economiei, comerţului şi turismului,Mihai Tudosep. Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlociişi mediului de afaceri,Mihai Adrian Albulescu,secretar de statBucureşti, 20 mai 2015.Nr. 350.--------