HOTĂRÂRE nr. 335 din 13 mai 2015privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei şicercetării ştiinţifice,Gigel Paraschiv,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statBucureşti, 13 mai 2015.Nr. 335.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la normele metodologice)MODELUL*)bonului valoric pentru acordarea unui ajutorfinanciar în vederea achiziţionării de calculatoare**) Notă

  ──────────

  *) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.

  **) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2015, este albastru deschis.

  ──────────
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI │ │ │ │ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI │ │ CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE │ │ │ │ BON VALORIC - 200 EURO BON VALORIC - 200 EURO │ │ │ │ AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA │ │ ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR │ │ │ │ Numele .................. Numele şi prenumele │ │ Prenumele ............... beneficiarului ............. │ │ CNP ..................... CNP ........................ │ │ Adresa .................. Falsificarea Adresa ..................... │ │ ......................... acestor bilete │ │ se pedepseşte │ │ conform legilor │ │ Semnătură Semnătură Dacă este cazul: │ │ de personală Numele şi prenumele │ │ primire autorizată minorului ................... │ │ CNP ......................... │ │ L.S. Adresa ...................... │ │ │ │ Semnătură persoană │ │ autorizată │ │ L.S. │ │ │ │ Data ............. │ │ Seria M.E.C.S. Seria M.E.C.S. │ │ Nr. Nr. │ │ │ │ NETRANSMISIBIL │ │ Bonul valoric se va utiliza exclusiv│ │ conform destinaţiei sale. Tipărit │ │ la C.N. Imprimeria Naţională - S.A. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:"Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."-----