LEGE nr. 31 din 26 ianuarie 1999privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Convenţia internationala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de Conferinţa internationala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia Maritima Internationala la Hamburg în perioada 9- 27 aprilie 1979
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 115 din 27 august 1998 pentru aderarea României la Convenţia internationala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de Conferinţa internationala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia Maritima Internationala la Hamburg în perioada 9 - 27 aprilie 1979, emisă în temeiul art. 1 pct. 12 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 29 august 1998, cu următoarea modificare:Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa pentru aderarea României la Convenţia internationala (S.A.R.) din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată la Hamburg la 27 aprilie 1979 în cadrul Conferintei internaţionale privind căutarea şi salvarea pe mare (Hamburg, 9-27 aprilie 1979)"Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN DUMITRESCU-------------