LEGE nr. 101 din 7 mai 2015pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 10 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Se instituie Ziua românilor de pretutindeni, care se va sărbători în fiecare an în ultima duminică din luna mai."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 7 mai 2015.Nr. 101.-----