LEGE nr. 97 din 7 mai 2015pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 137. - (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 7 mai 2015.Nr. 97.------