HOTĂRÂRE nr. 302 din 29 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,Gabriela ComanMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 29 aprilie 2015.Nr. 302.  +  Anexă(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia DrepturilorCopilului şi Adopţie                                                  Numărul maxim de posturi: 69                                                  (exclusiv demnitarul) ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ CONSILIUL DE ├---------┤ PREŞEDINTE │ │ COORDONARE │ └─┬───────┬─────────┘ └───────────────────┘ │ │                ┌────────────────┴──┐ │                │CABINET PREŞEDINTE │ │                └───────────────────┘ │                                         │ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────┐ │ AUDIT PUBLIC ├───────────────────┼─────────────────┤CORP CONTROL**)│ │ INTERN*) │ │ └───────────────┘ └───────────────────┘ │                               ┌─────────┴─────────┐                               │ SECRETAR GENERAL │                               └─────────┬─────────┘                                         │               ┌───────────────────┬─────┴─────────┬───────────────┐               │ │ │ │    ┌──────────┴──────────┐ ┌─────┴───────┐ ┌────┴────────┐ ┌────┴─────┐    │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ SERVICIUL │ │ SERVICIUL │ │SERVICIUL │    │PROTECŢIA DREPTURILOR│ │ ADOPŢII │ │ ECONOMIC, │ │JURIDIC- │    │ COPILULUI │ │ │ │ RESURSE │ │CONTENCIOS│    └──────────┬──────────┘ └─────────────┘ │ UMANE ŞI │ └──────────┘               │ │ADMINISTRATIV│               │ └─────────────┘     ┌─────────┴────────┐  ┌──┴───────┐ ┌───────┴────┐  │SERVICIUL │ │ SERVICIUL │  │STRATEGII,│ │MONITORIZARE│  │PROGRAME │ └────────────┘  └──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de compartiment.

  **) Se organizează la nivel de serviciu.

  ──────────
  -------