ORDIN nr. 483 din 17 aprilie 2015pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Nr. 483 din 17 aprilie 2015
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 217 din 17 aprilie 2015
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.769 din 16 aprilie 2015 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 629 din 17 aprilie 2015 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (5) și art. 210 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 100 și 101 se abrogă.2. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 149 și 150 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬──────────────┬────────────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┬────┬────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┐│"149│W59428001 │L01BC06 │CAPECITABINUM │CAPECITABINA│COMPR.│500 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA│CUTIE CU 12 BLIST.│PR │ 120│ 523,78│ 4,364833│ 4,306500│ 609,07│ 5,075583│ 5,075583││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │10 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ 150│W59428002 │L01BC06 │CAPECITABINUM │CAPECITABINA│COMPR.│500 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA│CUTIE CU 12 BLIST.│PR │ 120│ 523,78│ 4,364833│ 4,306500│ 609,07│ 5,075583│5,075583"││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC-PE-PVDC/AL X │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │10 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴──────────────┴────────────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┴────┴────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┘3. În anexa nr. 2, la secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat", Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziția 147 se introduce o nouă poziție, poziția 148, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────┬────────────┬──────┬───────┬──────────────┬─────────┬────────────────┬────┬────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┐│"148│W42092002 │A11DBN1 │COMBINAȚII** │MILGAMMA (R)│DRAJ. │100 mg+│WORWAG PHARMA │GERMANIA │CUTIE X 4 BLIST.│P-6L│ 60│ 71,14│ 1,185666│ 1,185666│ 89,95│ 1,499166│1,499166"││ │ │ │ │100+100 mg │ │100 mg │GMBH CO. KG │ │PVC-PVDC/ AL X │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 DRAJ. │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────┴────────────┴──────┴───────┴──────────────┴─────────┴────────────────┴────┴────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┘4. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.1 "Hemofilie și talasemie", după poziția 48 se introduce o nouă poziție, poziția 49, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────┬──────────┬──────┬───────┬─────────────┬──────────┬───────────────┬────┬────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────────────┐│ "49│W53034001 │B02BD08 │EPTACOG ALFA │NOVOSEVEN │PULB.+│50 KIU │NOVO NORDISK │DANEMARCA │CUTIE X 1 FLAC.│P-RF│ 1 │2.370,60│2.370,600000│2.370,600000│2.622,11│2.622,110000│2.622,110000"││ │ │ │ACTIVATUM** │1 mg │SOLV. │ │A/S │ │PULB. PT. SOL. │/R │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(50 KUI) │PT.SOL│ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │SOLV. PT. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECONSTITUIRE │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────┴──────────┴──────┴───────┴─────────────┴──────────┴───────────────┴────┴────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────────────┘5. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziția 298 se introduce o nouă poziție, poziția 299, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬──────────────┬──────────┬──────┬───────┬─────────────┬──────────┬────────────────┬────┬────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────────────┐│"299│W53034001 │B02BD08 │EPTACOG ALFA │NOVOSEVEN │PULB.+│50 KIU │NOVO NORDISK │DANEMARCA │CUTIE X 1 FLAC. │P-RF│ 1 │2.370,60│2.370,600000│2.370,600000│2.622,11│2.622,110000│2.622,110000"││ │ │ │ACTIVATUM** │1 mg │SOLV. │ │A/S │ │PULB. PT. SOL. │/R │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(50 KUI) │PT.SOL│ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │SOLV. PT. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECONSTITUIRE │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴──────────────┴──────────┴──────┴───────┴─────────────┴──────────┴────────────────┴────┴────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────────────┘6. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziția 97 se introduce o nouă poziție, poziția 98, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬──────────────┬──────────┬──────┬───────┬─────────────┬──────────┬────────────────┬────┬────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────────────┐│ "98│W53034001 │B02BD08 │EPTACOG ALFA │NOVOSEVEN │PULB.+│50 KIU │NOVO NORDISK │DANEMARCA │CUTIE X 1 FLAC. │P-RF│ 1 │2.370,60│2.370,600000│2.370,600000│2.622,11│2.622,110000│2.622,110000"││ │ │ │ACTIVATUM** │1 mg │SOLV. │ │A/S │ │PULB. PT. SOL. │/R │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(50 KUI) │PT.SOL│ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │SOLV. PT. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECONSTITUIRE │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴──────────────┴──────────┴──────┴───────┴─────────────┴──────────┴────────────────┴────┴────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătății,Gabriel Florin Pușcău,secretar generalPreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea-------