ORDIN nr. 3.542 din 27 martie 2015privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale "Joc şi mişcare", curriculum la decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, "Educaţie pentru prevenirea riscului rutier", curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar, "Educaţie pentru dezvoltare", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, "Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală", curriculum la decizia şcolii pentru liceu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015  În conformitate cu prevederile art. 65 alin (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programa şcolară pentru disciplina opţională "Joc şi mişcare", curriculum la decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă programa şcolară pentru disciplina opţională "Educaţie pentru prevenirea riscului rutier", curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar, cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă programa şcolară pentru disciplina opţională "Educaţie pentru dezvoltare", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, cuprinsă în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Se aprobă programa şcolară pentru disciplina opţională "Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, cuprinsă în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Începând cu anul şcolar 2015-2016, programele şcolare cuprinse în anexele nr. 1-4*) pot fi utilizate în sistemul de învăţământ ca ofertă centrală de curriculum la decizia şcolii. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 6Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 27 martie 2015.Nr. 3.542.  +  Anexa 1-4ANEXA 27/03/2015