LEGE nr. 82 din 17 aprilie 2015pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Limita maximă de vârstă până la care soldaţii sau gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, dar nu poate depăşi 55 de ani."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 17 aprilie 2015.Nr. 82.-----