ORDIN nr. 465 din 15 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015    În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2;2. anexa 27 "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3;3. anexa 41 "Corelaţii între formularele de situaţii financiare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.  +  Articolul 3Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei nr. 5.  +  Articolul 4La pct. 2.8.(1) lit. d) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 96/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, sintagma: "În contabilitatea trezoreriei centrale se evidenţiază plăţile efectuate din bugetul de stat pentru Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune prin înregistrarea 658 (682) = 770" se elimină.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 15 aprilie 2015.Nr. 465.  +  Anexa 1NORMA 15/04/2015  +  Anexa 2(Anexa 3 la situaţiile financiare)SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*Font 7*    cod 03 - lei -┌──────────────────────────┬────┬──────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┐│ Denumirea indicatorului │Cod │ │ CASA │Buget de│ Buget │ Buget │ Buget │ Buget │ Buget │ Buget │ Buget │ Buget │ Buget │ Buget │ Buget │ Alte ││ │rând│TOTAL │ ct. │ stat*) │ local │asigurări│asigurări│ Fond │ Fond │Trezore-│ insti- │ insti- │ acti- │împrumu-│ fonduri │disponi-││ │ │ │5310101│ ct. │ ct. │sociale │ pentru │naţional │pentru │ria Sta-│ tuţii │ tuţii │ vităţi │ turi │ externe │bilităţi││ │ │ │ │5200100/│5210100/│de stat │ şomaj │unic de │ mediu │ tului │ publice │ publice │finanţate│interne │ neram- │ (ct. ││ │ │ │ │7700000 │7700000 │ ct. │ ct. │asigurări│ ct. │ ct. │finanţate│finanţate│ din │ şi │bursabile│ 5xx) ││ │ │ │ │ │ │5250101+ │5740101+ │sociale │5750100/│5240100/│integral │ din │venituri │ externe│(sursa D)│ ││ │ │ │ │ │ │5250102/ │5740102/ │ de │7700000 │7700000 │ din │venituri │ proprii │ ct. │ ct. │ ││ │ │ │ │ │ │7700000 │7700000 │sănătate │ │ │venituri │ proprii │ şi │5130101+│ 5150103/│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ct. │ │ │ proprii │ şi │ buget │5140101+│ 7700000 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │5710100/ │ │ │ ct. │subvenţii│ activi- │5160101+│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │7700000 │ │ │5600101/ │ ct. │ tăţi de │5170101/│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7700000 │5610100/ │ priva- │7700000 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7700000 │ tizare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ct. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5620101/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7700000 │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│ A │ B │1=2+3+│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 ││ │ │...+15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│NUMERAR DIN ACTIVITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││OPERAŢIONALĂ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Încasări │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Plăţi │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Numerar net din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││activitatea operaţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(rd. 02 - rd. 03) │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│NUMERAR DIN ACTIVITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE INVESTIŢII │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Încasări │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Plăţi │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Numerar net din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││activitatea de investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(rd. 06 - rd. 07) │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│NUMERAR DIN ACTIVITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE FINANŢARE │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Încasări │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Plăţi │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Numerar net din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││activitatea de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(rd.10-rd.11) │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││NETĂ DE NUMERAR ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ECHIVALENT DE NUMERAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(rd. 04 + rd. 08 + rd. 12)│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││NUMERAR LA ÎNCEPUTUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ANULUI │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Sume recuperate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││excedentul anului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││precedent**) │14.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Sume utilizate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││excedentul anului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││precedent**) │14.2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│Sume transferate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││disponibilul neutilizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││la finele anului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││precedent***) │14.3│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ X │ X │ x │ │ │ x │├──────────────────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤│NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││NUMERAR LA SFÂRŞITUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PERIOADEI (rd.13+rd.14+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┴────┴──────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘──────────    *) La unităţile administrativ-teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total.    **) Rândurile 14.1 şi 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii,Bugetul veniturilor proprii şi subvenţii, bugetele activităţilor cu venituri proprii, bugetele activităţii de privatizare, Bugetulfondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli).    ***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unuibuget de cheltuieli şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe.──────────      Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil, Viza trezoreriei         ................ ........................ ..............  +  Anexa 3(Anexa 27 la situaţiile financiare)Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externenerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)la data de ..............*Font 7*                                                                                                                           - lei -┌────┐│cod ││ 56 │├────┼─────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care:│├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│Nr. │ │Cod │ Buget │ Buget │Bugetul│Bugetul│Bugetul │Bugetul │Bugetul │Bugetul │Bugetul │Bugetul │ Bugetul ││crt.│ Denumirea indicatorilor │rând│de stat│ local │ asigu-│ asigu-│Fondului │ insti- │ fondu- │ credi- │ credi- │institu- │institu- ││ │ │ │ (s01- │ (s02- │rărilor│rărilor│naţional │tuţiilor │ rilor │ telor │ telor │ ţiilor │ ţiilor ││ │ │ │ stat) │ local)│sociale│pentru │unic de │publice │externe │externe │interne │ publice │ publice ││ │ │ │ │ │de stat│ şomaj │asigurări│ şi │nerambur│ (s06- │ (s07- │ şi │ şi ││ │ │ │ │ │ (s03- │ (s04- │ sociale │activi- │ sabile │ stat+ │ stat+ │ activi- │ activi- ││ │ │ │ │ │ bass) │şomaj) │ de │tăţilor │ (s08 - │ local) │ local) │ tăţilor │ tăţilor ││ │ │ │ │ │ │ │sănătate │finanţate│ stat + │ │ │finanţate│finanţate││ │ │ │ │ │ │ │ (s05- │integral │ asigu- │ │ │integral │integral ││ │ │ │ │ │ │ │sănătate)│ sau │ rări + │ │ │ sau │ din ││ │ │ │ │ │ │ │ │ parţial │ local) │ │ │ parţial │venituri ││ │ │ │ │ │ │ │ │ din │ │ │ │ din │ proprii ││ │ │ │ │ │ │ │ │venituri │ │ │ │venituri │ (s10 ││ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │ │ │ proprii │ stat + ││ │ │ │ │ │ │ │ │ (s10- │ │ │ │ (s20 │autonome)││ │ │ │ │ │ │ │ │ local) │ │ │ │ stat + │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asigurări│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ + auto- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nome) │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ A │ B │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 1│Total plăţi (titlul VIII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cod 56 + titlul X cod 58)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(rd. 2 + rd. 11) │ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 2│Total plăţi (titlul VIII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cod 56) (rd.03 la rd. 10)│ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 3│Cheltuieli de personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul I) │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 4│Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul II) │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 5│Subvenţii (titlul IV) │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 6│Transferuri între unităţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice (titlul VI) │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 7│Alte transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul VII) │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 8│Asistenţă socială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul IX) │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 9│Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul XI) │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 10│Active nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul XIII) │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 11│Total plăţi (titlul X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cod 58) (rd.12 la rd.19) │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 12│Cheltuieli de personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul I) │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 13│Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul II) │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 14│Subvenţii (titlul IV) │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 15│Transferuri între unităţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice (titlul VI) │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 16│Alte transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul VII) │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 17│Asistenţă socială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul IX) │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 18│Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul XI) │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ 19│Active nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(titlul XIII) │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘        Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,          ..................... ........................................  +  Anexa 4(Anexa 41 la situaţiile financiare)Corelaţii între formularele de situaţii financiarepentru sectorul administraţia publică (S1311 + S1313 + S1314)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:la situaţiile financiare trimestriale.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) cu anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 04):(Rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03) + rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 04).(Rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) + rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 04).Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru subsectorul administraţia centrală (S1311)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii: 1) la situaţiile financiare trimestriale; 2) la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial", în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar"); 3) la "unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală", ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:891 "Bilanţ de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"sau:121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanţ de închidere"Excepţia de la punctul 3 nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii: 1) la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial", în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar"); 2) la "unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală", ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:891 "Bilanţ de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"sau:121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanţ de închidere"Excepţia de la punctul 2 nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03):Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 04).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) La Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget" - bugetul de stat, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar"); 2) În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04):Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Corelaţii între formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17):Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 + rd. 62 + rd. 86 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 04 col. 02 din formularul 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 + rd. 62 + rd. 86 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17):Titluri de participare:Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Creanţe comerciale şi avansuri:Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Creanţele bugetului general consolidat:Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori:Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Conturi la trezorerie, casa în lei:Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile de la rd. 33, rd. 33.1, 35 şi 35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se vor respecta următoarele corelaţii:Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 41.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 22 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Pentru respectarea acestei corelaţii se va proceda astfel:Suma raportată la 31 decembrie 2014 la rd. 33.1 în bilanţ se va prelua la rd. 41.1 în bilanţ.Suma raportată la 31 decembrie 2014 la rd. 15 în anexa 40a se va prelua la rd. 22 în anexa 40a.Rd. 41.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 22 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Datorii comerciale şi avansuri:Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Împrumuturi pe termen lung:Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Provizioane pe termen lung:Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:Rd. 64 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 64 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Sume datorate Comisiei Europene/altor donatori:Rd. 66 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 66 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Împrumuturi pe termen scurt:(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Salariile angajaţilor:Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Provizioane pe termen scurt:Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Corelaţii între formularul "Bilanţ" anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget" - bugetul de stat în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar"); 2) în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Corelaţii între formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 34 + rd.39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 42 + rd. 63 + rd. 66 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Corelaţii între formularele de situaţii financiare la subsectorul Administraţia locală (S1313)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii: 1) la situaţiile financiare trimestriale; 2) la unităţile administrativ-teritoriale:- în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar"), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi preluat.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie: 1) la unităţile administrativ-teritoriale:În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar"), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în "Contul de rezultat patrimonial" al bugetului local acesta nu va fi preluat.Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03):Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03)NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora; 2) la unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora; 2) la unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04):Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18):Titluri de participare:Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 126 + rd. 134 + rd. 142 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 126 + rd. 134 + rd. 142 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Creanţe comerciale şi avansuri:Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18);Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Creanţele bugetului general consolidat:Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Sume de primit de la Comisia Europeană:Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Conturi la trezorerie, casă în lei:Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 8 + rd. 19 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 8 + rd. 19 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 9 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 9 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Datorii comerciale şi avansuri:Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Împrumuturi pe termen scurt:Rd. 70 + rd. 71 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 70 + rd. 71 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Salariile angajaţilor:Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Provizioane pe termen scurt:Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Împrumuturi pe termen lung:Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 241 + rd. 290 + rd. 298 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 241 + rd. 290 + rd. 298 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Provizioane pe termen lung:Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Corelaţii între formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora; 2) la unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora; 2) la unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.Corelaţii între formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Corelaţii între formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18):Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Corelaţii între formularele de situaţii financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02):Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarea situaţie:la situaţiile financiare trimestriale.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03):Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04):Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19):Titluri de participare:Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Creanţe comerciale şi avansuri:Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Creanţele bugetului general consolidat:Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Sume de primit de la Comisia Europeană:Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Conturi la trezorerie, casa în lei:Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Datorii comerciale şi avansuri:Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Împrumuturi pe termen lung:Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 246+ rd. 291 + rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Provizioane pe termen lung:Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Împrumuturi pe termen scurt:Rd. 70 + rd. 71 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 70 + rd. 71 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Salariile angajaţilor:Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Provizioane pe termen scurt:Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Corelaţii între formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Corelaţii între formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19):Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Corelaţii între formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19):Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).  +  Anexa 5Modificări şi completări la Normele metodologice privindorganizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunilede aplicare a acestuia, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005I. Capitolul VI "Planul de conturi general pentru instituţii publice" se modifică şi se completează astfel:1. Clasa 1 "Conturi de capitaluri", grupa 10 "Capital, rezerve, fonduri" se modifică şi se completează după cum urmează:- La contul sintetic de gradul I: 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:10200 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului";1020000 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului".- După contul sintetic de gradul I: 102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:10201 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului";1020101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului";1020102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice".- La contul sintetic de gradul I: 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:10400 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale";1040000 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale".- După contul sintetic de gradul I: 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:10401 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale";1040101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale";1040102 "Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală".2. Clasa 5 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit", grupa 56 "Disponibil al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii" se modifică şi se completează astfel:- La contul sintetic de gradul II: 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se elimină următorul cont sintetic de gradul III:5620100 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii".- După contul sintetic de gradul II: 56201 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul III:5620101 "Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie";5620102 "Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit";5620103 "Disponibil în valută al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit".3. Clasa 6 "Conturi de cheltuieli", grupa 65 "Alte cheltuieli operaţionale" se modifică şi se completează astfel:- La contul sintetic de gradul I: 658 "Alte cheltuieli operaţionale" se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:65800 "Alte cheltuieli operaţionale";6580000 "Alte cheltuieli operaţionale.- După contul sintetic de gradul I: 658 "Alte cheltuieli operaţionale" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:65801 "Alte cheltuieli operaţionale";6580101 "Alte cheltuieli operaţionale - transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice";6580109 "Alte cheltuieli operaţionale - alte operaţiuni".4. Clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări", grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială" se modifică şi se completează astfel:- La contul sintetic de gradul I: 779 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:77900 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit";7790000 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit".- După contul sintetic de gradul I: 779 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:77901 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit";7790101 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice";7790109 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - alte operaţiuni".II. Anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice" la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 şi 831 bis din 24 decembrie 2013, se modifică şi se completează astfel:- contul 4280101 "Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an" se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor numai în cazul în care operaţiunile respective implică plata unor cheltuieli aferente bugetului instituţiei (de exemplu: nu se dezvoltă pe clasificaţia cheltuielilor în situaţia garanţiilor gestionarilor care se păstrează într-un cont de disponibil distinct şi nu reprezintă o cheltuială în bugetul instituţiei la momentul restituirii);- contul 4500600 "Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - fonduri externe nerambursabile postaderare" se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei (de exemplu: nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la Autoritatea de Certificare şi Plată);- contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei (de exemplu: nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în cazul pieselor rezultate din dezmembrarea unui activ fix şi care se folosesc în continuare);- contul 5620101 "Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor;- contul 5620102 "Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor şi clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor;- contul 5620103 "Disponibil în valută al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor şi clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor.III. În întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică şi se completează simbolurile şi denumirile conturilor, precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II şi gradul III, potrivit prevederilor pct. I din anexa nr. 5.-------