HOTĂRÂRE nr. 21 din 21 ianuarie 1999privind actualizarea sumelor fixe anuale pentru utilizarea drumurilor, stabilite în anexa la Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 21 ianuarie 1999  În temeiul prevederilor art. 4 alin. 3 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICÎncepând cu data de 15 martie 1999, sumele fixe anuale pentru utilizarea drumurilor, stabilite conform anexei la Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:───────────────-Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăSUMELE FIXE pentru utilizarea drumurilor
    Nr. crt.Categoria vehicululuiSuma fixă anuală (mii lei)
    1.Autoturisme  
      -sub 1.500 cm370
      -1.501-2.000 cm3140*)
      -2.001-3.200 cm3350*)
      -peste 3.200 cm3840*)
      Autoutilitare sub 3,5 tone**)  
      -sub 1.500 cm370
      -1.501-2.000 cm3140*)
      -2.001-3.200 cm3350*)
      -peste 3.200 cm3840*)
    2.Autoutilitare peste 3,5 tone, autospecializate, autospeciale, autorulote, automixte  
      -sub 12 tone700
      -12-18 tone770
      -18-22 tone840
      -peste 22 tone910
      Autocamioane, autobasculante şi alte autovehicule de transport marfă şi persoane  
      -sub 18 tone**)700
      -18-22 tone**)840
      -peste 22 tone**)910
    3.Remorci  
      -sub 0,75 tone**)28
      -0,75-3,5 tone**)280
      -3,5-10 tone**)490
      -peste 10 tone**)630
      Semiremorci  
      -sub 20 tone**)840
      -20-30 tone**)980
      -peste 30 tone**)1.120
    4.Autotractoare  
      -sub 18 tone**)700
      -peste 18 tone**)980
    5.Autoremorchere1260
    6.Tractoare rutiere  
      -sub 20 CP140
      -20-45 CP420
      -peste 45 CP560
  --------*) Pensionării posesori ai unui singur autoturism sau ai unei autoutilitare vor plati 70.000 lei pe an. Notă **) Masa totală autorizata, înscrisă în certificatul de înmatriculare.NOTĂ:Clasificarea autovehiculelor se face în funcţie de capacitatea cilindrică, respectiv de masa totală autorizata.-------------