CRITERIILE MINIME OBLIGATORII din 18 aprilie 2011 pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2011    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 323 din 18 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2011.
     +  Articolul 1Pentru clasificarea în categoria I, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condițiile legii, trebuie să cuprindă următoarele:1.1. structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialități:a) anestezie și terapie intensivă;b) boli infecțioase;c) cardiologie;d) dermatovenerologie;e) diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;f) endocrinologie;g) gastroenterologie;h) hematologie;i) medicină de urgență;j) medicină internă;k) nefrologie;l) neonatologie;m) neurologie;n) pediatrie;o) pneumologie;p) psihiatrie;q) recuperare, medicină fizică și balneologie;r) reumatologie;s) chirurgie cardiovasculară;t) chirurgie generală;u) chirurgie orală și maxilo-facială;v) chirurgie pediatrică;w) chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă;x) chirurgie toracică;y) chirurgie vasculară;z) neurochirurgie;aa) obstetrică-ginecologie (structură de nivel III, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătății și familiei privind criteriile de ierarhizare a secțiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie și neonatologie, cu modificările și completările ulterioare);bb) oftalmologie;cc) ortopedie și traumatologie;dd) otorinolaringologie;ee) urologie;ff) anatomie patologică;gg) medicină de laborator;hh) radiologie - imagistică medicală;1.2 organizarea activității de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare. (la 04-05-2011, Subpct. 1.2, pct. 1 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitalicești (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) și/sau ambulatorii, după caz, în toate specialitățile menționate la pct. 1 subpct. 1.1.3. Spitalul să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenței medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate, care asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialități:a) anestezie și terapie intensivă;b) boli infecțioase;c) cardiologie;d) medicină de urgență;e) medicină internă;f) neurologie;g) pediatrie;h) pneumologie;i) psihiatrie;j) chirurgie cardiovasculară;k) chirurgie generală;l) chirurgie vasculară;m) neurochirurgie;n) obstetrică-ginecologie;o) ortopedie și traumatologie;p) otorinolaringologie;q) medicină de laborator;r) radiologie - imagistică medicală;4.2. personal sanitar mediu și auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Asigurarea asistenței medicale spitalicești și ambulatorii, după caz, și/sau a continuității prin liniile de gardă în specialitățile obstetrică-ginecologie, pediatrie și chirurgie pediatrică nu este obligatorie pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituții cu rețea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naționale, autorității judecătorești și din sectorul transporturi.6. În cazul în care în aceeași localitate, pe o rază de maximum 5 km, o altă unitate sanitară cu paturi clasificată cel puțin în categoria III sau într-o categorie superioară asigură asistența medicală prin structură și linie de gardă distincte într-una dintre specialitățile enumerate la pct. 4 subpct. 4.1, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură și linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea.7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult 3 specialități dintre cele menționate la pct. 4 subpct. 4.1. (la 04-01-2012, Pct. 7 al art. 1 a fost modificat de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012. ) 8. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcționare, obligatoriu, cel puțin următoarele echipamente și aparate medicale:a) aparat de radiologie digitală;b) aparat de tomografie computerizată;c) aparat de rezonanță magnetică nucleară;d) aparat pentru angiografie;e) aparate de ultrasonografie convențională și Doppler;f) instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie și toxicologie, corespunzător volumului de activitate al unității sanitare și la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare;g) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgență de tip UPU sau CPU este obligatorie și aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.8^1. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de îndrumare și coordonare metodologică la nivel național și/sau regional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătății. (la 04-01-2012, Pct. 8^1 al art. 1 a fost introdus de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012. ) 9. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de învățământ și cercetare științifico-medicală, precum și de educație medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, aprobat conform dispozițiilor legale în vigoare. (la 04-05-2011, Pct. 9 al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 10. Proporția bolnavilor internați care au domiciliul în alte județe trebuie să fie ≥ 20%.11. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, trebuie să fie ≤ 0,5%.12. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în același spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,5%.13. Proporția bolnavilor transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,02%.  +  Articolul 2Pentru clasificarea în categoria I M, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condițiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice într-o specialitate, în conexiune cu alte specialități complementare, după caz, precum și structura de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale, sau asigurarea activităților specifice de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare. (la 04-05-2011, Pct. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitalicești (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) și/sau ambulatorii, după caz, în toate specialitățile, conform prevederilor pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenței medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, prin linie de gardă organizată în specialitățile clinice/paraclinice, după caz, în conformitate cu prevederile legale, precum și de personal sanitar mediu și auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcționare, obligatoriu, cel puțin următoarele echipamente și aparate medicale:a) aparatură de radiodiagnostic și imagistică medicală;b) instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, precum și, după caz, microbiologie, imunologie și/sau toxicologie, corespunzător specificului și volumului de activitate al unității sanitare, la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare;c) alte aparate specifice necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităților aprobate în structura organizatorică aprobată, în condițiile legii;d) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgență de tip UPU sau CPU este obligatorie și aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare.6. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de îndrumare și coordonare metodologică la nivel național și/sau regional, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătății. (la 04-01-2012, Pct. 6 al art. 2 a fost modificat de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012. ) 7. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de învățământ și cercetare științifico-medicală, precum și de educație medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, aprobat conform dispozițiilor legale în vigoare. (la 04-05-2011, Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 8. Proporția bolnavilor internați care au domiciliul în alte județe trebuie să fie ≥ 40%.9. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, trebuie să fie ≤ 0,5%.10. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în același spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,5%.11. Proporția bolnavilor transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare, trebuie să fie ≤ 0,02%.  +  Articolul 3Pentru clasificarea în categoria II, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 5 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condițiile legii, trebuie să cuprindă următoarele:1.1. structuri care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialități:a) anestezie și terapie intensivă;b) boli infecțioase;c) cardiologie;d) dermatovenerologie;e) endocrinologie sau diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;f) medicină internă;g) nefrologie;h) neonatologie;i) neurologie;j) oncologie medicală;k) pediatrie;l) pneumologie;m) psihiatrie;n) chirurgie generală;o) obstetrică-ginecologie (structură de nivel III, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătății și familiei privind criteriile de ierarhizare a secțiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie și neonatologie, cu modificările și completările ulterioare);p) oftalmologie;q) ortopedie și traumatologie;r) otorinolaringologie;s) urologie;t) anatomie patologică;u) medicină de laborator;v) radiologie - imagistică medicală.1.2 organizarea activității de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 916/2006. (la 04-05-2011, Subpct. 1.2 al pct. 1 al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitalicești (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) și/sau ambulatorii, după caz, în toate specialitățile menționate la pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenței medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate, care asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialități:a) anestezie și terapie intensivă;b) cardiologie;c) medicină internă;d) neurologie;e) pediatrie;f) psihiatrie;g) chirurgie generală;h) obstetrică-ginecologie;i) ortopedie și traumatologie;j) medicină de laborator;k) radiologie-imagistică medicală.4.2. personal sanitar mediu și auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Asigurarea asistenței medicale spitalicești și ambulatorii, după caz, și a continuității prin liniile de gardă în specialitățile obstetrică-ginecologie și pediatrie nu este obligatorie pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituții cu rețea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naționale, autorității judecătorești și din sectorul transporturi.6. În cazul în care în aceeași localitate, pe o rază de maximum 5 km, o altă unitate sanitară cu paturi clasificată cel puțin în categoria III sau într-o categorie superioară asigură asistența medicală prin structură și linie de gardă distincte în una dintre specialitățile enumerate la pct. 4 subpct. 4.1, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură și linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea.7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult 3 specialități dintre cele menționate la pct. 4 subpct. 4.1. (la 04-01-2012, Pct. 7 al art. 3 a fost modificat de lit. d) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012. ) 8. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcționare, obligatoriu, cel puțin următoarele echipamente și aparate medicale:a) aparatură digitală de radiodiagnostic și imagistică medicală;b) aparat de tomografie computerizată;c) aparat de rezonanță magnetică nucleară;d) aparate de ultrasonografie convențională și Doppler;e) instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie și toxicologie, corespunzător volumului de activitate al unității sanitare și la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare;f) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgență de tip UPU sau CPU este obligatorie și aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare.8^1. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de îndrumare și coordonare metodologică la nivel regional și/sau județean, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătății. (la 04-01-2012, Pct. 8^1 al art. 3 a fost introdus de lit. e) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012. ) 9. Prevederea de la pct. 8 lit. c) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.10. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de învățământ și cercetare științifico-medicală, precum și de educație medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, aprobat conform dispozițiilor legale în vigoare. (la 04-05-2011, Pct. 10 al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 11. Proporția bolnavilor internați care au domiciliul în alte județe trebuie să fie ≥ 5%.12. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 0,6%.13. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în același spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,6%.14. Proporția bolnavilor transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,03%.  +  Articolul 4Pentru clasificarea în categoria II M, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condițiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice într-o specialitate, în conexiune cu alte specialități complementare, după caz, precum și structura de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale, sau asigurarea activităților specifice de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 916/2006. (la 04-05-2011, Pct. 1 al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitalicești și/sau ambulatorii, după caz, în toate specialitățile, conform prevederilor pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenței medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, prin linie de gardă organizată în specialitățile clinice/paraclinice, după caz, în conformitate cu prevederile legale, precum și de personal sanitar mediu și auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcționare, obligatoriu, cel puțin următoarele echipamente și aparate medicale:a) aparatură de radiodiagnostic și imagistică medicală;b) instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, precum și, după caz, microbiologie, imunologie și/sau toxicologie, corespunzător specificului și volumului de activitate al unității sanitare, la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare;c) alte aparate specifice necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităților aprobate în structura organizatorică aprobată, în condițiile legii;d) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgență de tip UPU sau CPU este obligatorie și aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare.5^1. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de îndrumare și coordonare metodologică la nivel regional și/sau județean, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătății. (la 04-01-2012, Pct. 5^1 al art. 4 a fost introdus de lit. f) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012. ) 6. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de învățământ și cercetare științifico-medicală, precum și de educație medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, aprobat conform dispozițiilor legale în vigoare. (la 04-05-2011, Pct. 6 al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 7. Proporția bolnavilor internați care au domiciliul în alte județe trebuie să fie >/= 5%. (la 01-04-2013, Pct. 7 al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 424 din 29 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 1 aprilie 2013. ) 8. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 0,6%.9. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în același spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,6%.10. Proporția bolnavilor transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,06%.  +  Articolul 5Pentru clasificarea în categoria III, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 2 pct. 7 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condițiile legii, trebuie să cuprindă următoarele:1.1. structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialități:a) anestezie și terapie intensivă;b) boli infecțioase;c) cardiologie;d) dermatovenerologie;e) endocrinologie sau diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;f) medicină internă;g) nefrologie;h) neonatologie;i) neurologie;j) oncologie medicală;k) pediatrie;l) pneumologie;m) psihiatrie;n) chirurgie generală;o) obstetrică-ginecologie (structură de nivel minim II în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătății și familiei privind criteriile de ierarhizare a secțiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie și neonatologie, cu modificările și completările ulterioare);p) oftalmologie;q) ortopedie și traumatologie;r) otorinolaringologies) urologie;t) anatomie patologică;u) medicină de laborator;v) radiologie - imagistică medicală.1.2 organizarea activității de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 916/2006. (la 04-05-2011, Subpct. 1.2 al pct. 1 al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitalicești (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) și/sau ambulatorii, după caz, în toate specialitățile menționate la pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenței medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate care asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialități:a) anestezie și terapie intensivă;b) medicină internă;c) neurologie;d) pediatrie;e) psihiatrie;f) chirurgie generală;g) obstetrică-ginecologie;h) ortopedie și traumatologie;i) medicină de laborator;j) radiologie - imagistică medicală.4.2. personal sanitar mediu și auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Asigurarea asistenței medicale spitalicești și ambulatorii, după caz, și a continuității prin liniile de gardă în specialitățile obstetrică-ginecologie și pediatrie nu este obligatorie pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituții cu rețea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naționale, autorității judecătorești și din sectorul transporturi.6. În cazul în care în aceeași localitate, pe o rază de maximum 5 km, există o altă unitate sanitară care asigură asistența medicală prin structură și linie de gardă distincte în una din specialitățile enumerate la pct. 4 subpct. 4, aceasta nu va mai fi considerată obligatorie ca structură și linie de gardă distincte pentru spitalul care solicită clasificarea. (la 01-04-2013, Pct. 6 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 424 din 29 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 1 aprilie 2013. ) 7. Prevederile pct. 6 sunt aplicabile pentru cel mult o specialitate dintre cele menționate la pct. 4 subpct. 4.1.8. Spitalul trebuie să aibă în dotare și în stare de funcționare, obligatoriu, cel puțin următoarele echipamente și aparate medicale:a) aparatură digitală de radiodiagnostic și imagistică medicală;b) aparat de tomografie computerizată;c) aparate ultrasonografie convențională;d) instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, imunologie și toxicologie, corespunzător volumului de activitate al unității sanitare și la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare;e) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgență de tip UPU sau CPU este obligatorie și aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare.8^1. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de îndrumare și coordonare metodologică la nivel județean și pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătății. (la 04-01-2012, Pct. 8^1 al art. 5 a fost introdus de lit. g) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012. ) 9. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 1%.10. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în același spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 1%.11. Proporția bolnavilor transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare, trebuie să fie ≤ 0,1%.  +  Articolul 6Pentru clasificarea în categoria IV, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 2 pct. 8 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condițiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialități:a) anestezie și terapie intensivă;b) medicină internă;c) pediatrie;d) chirurgie generală;e) obstetrică-ginecologie (structură de nivel minim I, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătății și familiei privind criteriile de ierarhizare a secțiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie și neonatologie, cu modificările și completările ulterioare);f) medicină de laborator;g) radiologie - imagistică medicală.2. Spitalul trebuie să furnizeze servicii medicale spitalicești și/sau ambulatorii, după caz, în toate specialitățile menționate la pct. 1.3. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.4. Continuitatea asistenței medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal:4.1. medici de specialitate, în una dintre specialitățile:a) medicină internă;b) pediatrie;c) chirurgie generală;d) obstetrică-ginecologie;4.2. personal sanitar mediu și auxiliar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare.5. Continuitatea asistenței medicale trebuie să se asigure prin cel puțin două linii de gardă, organizate astfel:a) linie de gardă pentru specialitățile medicale;b) linie de gardă pentru specialitățile chirurgicale.6. Asigurarea asistenței medicale spitalicești și ambulatorii, după caz, și a continuității prin liniile de gardă în specialitățile obstetrică-ginecologie și pediatrie nu este obligatorie pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în subordinea unor ministere sau instituții cu rețea sanitară proprie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naționale, autorității judecătorești și din sectorul transporturi. (la 04-05-2011, Pct. 6 al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 7. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcționare, obligatoriu, cel puțin următoarele echipamente și aparate medicale:a) aparat de radiologie convențională;b) ecograf;c) instrumentele și echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie și biochimie corespunzător volumului de activitate al unității sanitare și la nivelul calitativ prevăzut de reglementările legale în vigoare;d) în cazul spitalelor care au în structura organizatorică aprobată structuri de primiri urgență de tip UPU sau CPU este obligatorie și aparatura prevăzută pentru aceste structuri în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007, cu modificările și completările ulterioare.7^1. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de îndrumare și coordonare metodologică pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătății. (la 04-01-2012, Pct. 7^1 al art. 6 a fost introdus de lit. h) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012. ) 8. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 1,5%.9. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în același spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 1,5%.10. Proporția bolnavilor transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,5%.11. Unitățile sanitare din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor care au caracter de unități sanitare cu circuit închis, ce funcționează într-o rețea integrată, prin care se asigură serviciile medicale de specialitate necesare, precum și unitățile sanitare, din subordinea Ministerului Sănătății, care asigură tratamentul persoanelor internate ca urmare a aplicării măsurilor medicale de siguranță prevăzute de Codul penal, se încadrează în categoria IV. (la 04-05-2011, Pct. 11 al art. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011. ) 12. Unitățile sanitare din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și unitățile sanitare, din subordinea Ministerului Sănătății, care asigură tratamentul persoanelor internate ca urmare a aplicării măsurilor medicale de siguranță prevăzute de Codul penal, pot solicita direcțiilor de sănătate publică schimbarea categoriei de clasificare într-una superioară, respectiv categoria III, dacă fac dovada îndeplinirii cumulative a criteriilor minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie, cu excepția celor prevăzute la art. 5 pct. 1.1, 2, 3, 4 și 8, îndeplinirea acestora neputând fi realizată din cauza specificului asistenței medicale acordate în sistemul penitenciar sau în unitățile sanitare care asigură măsuri medicale de siguranță prevăzute de Codul penal. (la 15-04-2015, Pct. 12 al art. 6 din criterii a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 441 din 7 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015. )  +  Articolul 7Pentru clasificarea în categoria V, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și art. 2 pct. 9 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii:1. Structura organizatorică a spitalului, aprobată în condițiile legii, trebuie să cuprindă structuri organizate conform prevederilor legale în vigoare, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice necesare pentru asigurarea, după caz, a următoarelor:a) servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici;b) servicii medicale într-o singură specialitate (TBC, psihiatrie, de recuperare și altele);c) servicii paliative.2. Spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar, în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.3. Asigurarea continuității asistenței medicale trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare și corespunzător structurii organizatorice aprobate în condițiile legii.4. Spitalul trebuie să aibă în dotare sau în comodat, în stare de funcționare, echipamentele și aparatura medicală necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităților aprobate în structura organizatorică aprobată, în condițiile legii.4^1. Spitalul trebuie să desfășoare activitate de îndrumare și coordonare metodologică la nivel județean și pentru medicii de familie, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului sănătății. (la 04-01-2012, Pct. 4^1 al art. 7 a fost introdus de lit. j) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012. ) 5. Proporția bolnavilor externați care se reinternează în alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externare trebuie să fie ≤ 5%.6. Proporția bolnavilor transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare trebuie să fie ≤ 0,5%.--------