ANEXE din 25 martie 2015nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 bis din 9 aprilie 2015   +  Anexa nr. 1  +  Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploatație agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială și entități cu personalitate juridică ROMÂNIAREGISTRUL AGRICOL2015-2019Județul .....................Localitatea ............................Localitatea componentă(satul)..............Cod SIRUTA │_││_││_││_││_││_│TIPUL │_│VOLUMUL │_│Date de identificare
  Poziția numărul   
  Gospodărie/Exploatație agricolă individuală/Persoană fizică autorizată/ Întreprindere individuală/Întreprindere familialăStrada ................ Nr. ......Bl.... sc...... etaj ..... ap........Codul exploatației │_││_││_││_││_││_│Tipul exploatației (se bifează căsuța corespunzătoare; se acceptă o singură variantă de răspuns):
  a) Gospodărie/Exploatație agricolă individuală 01  
  b) Persoană fizică autorizată/ Întreprindere individuală/ Întreprindere familială   02   
  Nr. unic de identificare ID: RO│_││_││_││_││_││_││_││_││_│Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) │_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_│Domiciliul fiscal*1):Județul ..................................Localitatea ..............................COD SIRUTA │_││_││_││_││_││_│
  Anii Semnătura declarantului
  2015  
  2016  
  2017  
  2018  
  2019  
  *1) Se completează pentru persoanele cu domiciliul fiscal în alte localitățiEntități cu personalitate juridică
  Denumirea entitate ...........................................
  Județul ......................................................
  Localitatea ...................... COD SIRUTA │_││_││_││_││_││_│
  Strada ................. nr. ..... bl. ..... sc. ....... etaj ..... ap. ....
  Reprezentantul legal al entității cu personalitate juridică care are teren în proprietate - Numele și prenumele: ................................................ - Domiciliul stabil: - Județ ................................ - Localitatea .......................... COD SIRUTA │_││_││_││_││_││_│ - Strada ............. nr. ....... bl. ..... sc. ....... etaj ..... ap. ....
  Denumire subdiviziune entitate ..................... Sediul:
  - Județ .................................... - Localitatea ..............................
  Strada ............... nr. ....... bl. ..... sc. ....... etaj ..... ap. ....
  Codul exploatației │_││_││_││_││_││_│ Nr. unic de identificare ID: RO│_││_││_││_││_││_││_││_│ Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) │_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_│
  Tip exploatație (se bifează căsuța corespunzătoare; se acceptă o singură variantă de răspuns):
  a) regie autonomă 03  
  b) societate/asociație agricolă (Legea nr. 36/1991) 04  
  c) societate comercială cu capital majoritar privat (Legea nr. 31/1990) 05  
  d) societate comercială cu capital majoritar de stat (Legea nr. 31/1990) 06  
  e) institut/ stațiune de cercetare 07  
  f) unitate/ subdiviziune administrativ teritorială 08  
  g) alte instituții publice centrale sau locale 09  
  h) unitate cooperatistă 10  
  i) alte tipuri (asociație, fundație, așezământ religios,școală etc.)11  
  Anii Semnătura declarantului
  2015  
  2016  
  2017  
  2018  
  2019  
   +  Capitolul I: Componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică
  Numele și prenumele membrilor gospodăriei/ exploatației agricole fără personalitate juridicăCod rândCod numeric personal Legături de rudenie Mențiuni
  Denumire Cod*2)
  1 2 3 4 5 6 7
   01  Cap gospodărie/Cap exploatațieagricolă fără personalitate juridică 1   
   02      
   03      
   04      
   05      
   06      
   07      
   08      
   09      
   10      
   11      
   12      
   13      
   14      
  *2) Cod legătură de rudenie:- 1 = cap de gospodărie- 2 = soț/soție;- 3 = fiu/fiică;- 4 = alte rude;- 5 = neînrudit
   +  Capitolul II: a) Terenuri aflate în proprietate
  Categorii de folosință Cod rândTotal 2015 Total 2016
  Situate în: Situate în:
  locali- tatea de domi-ciliu/ sediu alte locali-tăți locali- tatea de domi-ciliu/ sediu alte locali-tăți
  ha ariha ariha ariha ariha ariha ari
  A B 1 2 3 4 5 6
  Teren arabil (inclusiv sere și solarii) 01             
  Pășuni naturale 02             
  Fânețe naturale 03             
  Vii, pepiniere viticole și hameiști04             
  din care: - vii pe rod 05             
  - hameiști (total) 06             
  Livezi de pomi, pepiniere pomicole,arbuști fructiferi 07             
  din care: - livezi pe rod 08             
  Grădini familiale 09             
  (Teren agricol - total cod (01+02+03+04+07+09) 10             
  Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 11             
  din care: păduri 12             
  Drumuri și căi ferate 13             
  Construcții 14             
  Terenuri degradate și neproductive 15             
  Ape și bălți 16             
  Teren neagricol total - cod (11+13+14+15+16) 17             
  Suprafața totală - cod (10+17) 18             
   +  Capitolul II: a) Terenuri aflate în proprietate - continuare -
  Categorii de folosință Cod rândTotal 2017 Total 2018
  Situate în: Situate în:
  locali- tatea de domi-ciliu/ sediu alte locali-tăți locali- tatea de domi-ciliu/ sediu alte locali-tăți
  ha ariha ariha ariha ariha ariha ari
  A B 7 8 9 10 11 12
  Teren arabil (inclusiv sere și solarii) 01             
  Pășuni naturale 02             
  Fânețe naturale 03             
  Vii, pepiniere viticole și hameiști04             
  din care: - vii pe rod 05             
  - hameiști (total) 06             
  Livezi de pomi, pepiniere pomicole,arbuști fructiferi 07             
  din care: - livezi pe rod 08             
  Grădini familiale 09             
  (Teren agricol - total cod (01+02+03+04+07+09) 10             
  Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 11             
  din care: păduri 12             
  Drumuri și căi ferate 13             
  Construcții 14             
  Terenuri degradate și neproductive 15             
  Ape și bălți 16             
  Teren neagricol total - cod (11+13+14+15+16) 17             
  Suprafața totală - cod (10+17) 18             
   +  Capitolul II: a) Terenuri aflate în proprietate - continuare -
  Categorii de teren Cod rând2019
  Total Situate în:
  locali- tatea de domi-ciliu/ sediu alte locali-tăți
  ha ariha ariha ari
  A B 13 14 15
  Teren arabil (inclusiv sere și solarii) 01       
  Pășuni naturale 02       
  Fânețe naturale 03       
  Vii, pepiniere viticole și hameiști04       
  din care: - vii pe rod 05       
  - hameiști (total) 06       
  Livezi de pomi, pepiniere pomicole,arbuști fructiferi 07       
  din care: -livezi pe rod 08       
  Grădini familiale 09       
  (Teren agricol - total cod (01+02+03+04+07+09) 10       
  Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 11       
  din care: păduri 12       
  Drumuri și căi ferate 13       
  Construcții 14       
  Terenuri degradate și neproductive 15       
  Ape și bălți 16       
  Teren neagricol total - cod (11+13+14+15+16) 17       
  Suprafața totală - cod (10+17) 18       
  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate
  ANUL 2015
  Denumireaparcelei/tarlalei/solei Cod rândSuprafața Localizarea parcelei/tarla/solăCate-goriade folo-sințăNr. bloc fizicAdresa/ MențiuniTitulardrept propri-etate
  intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/ tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumiriispecifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topograficși nr. de carte funciară, după caz.
  ha ari ha ari
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate -continuare-
  ANUL 2016
  Denumireaparcelei/tarlalei/solei Cod rândSuprafața Localizarea parcelei/tarla/solăCate-goriade folo-sințăNr. bloc fizicAdresa/ MențiuniTitulardrept propri-etate
  intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/ tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumiriispecifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topograficși nr. de carte funciară, după caz.
  ha ari ha ari
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate -continuare-
  ANUL 2017
  Denumireaparcelei/tarlalei/solei Cod rândSuprafața Localizarea parcelei/tarla/solăCate-goriade folo-sințăNr. bloc fizicAdresa/ MențiuniTitulardrept propri-etate
  intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/ tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumiriispecifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topograficși nr. de carte funciară, după caz.
  ha ari ha ari
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate -continuare-
  ANUL 2018
  Denumireaparcelei/tarlalei/solei Cod rândSuprafața Localizarea parcelei/tarla/solăCate-goriade folo-sințăNr. bloc fizicAdresa/ MențiuniTitulardrept propri-etate
  intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/ tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumiriispecifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topograficși nr. de carte funciară, după caz.
  ha ari ha ari
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate -continuare-
  ANUL 2019
  Denumireaparcelei/tarlalei/solei Cod rândSuprafața Localizarea parcelei/tarla/solăCate-goriade folo-sințăNr. bloc fizicAdresa/ MențiuniTitulardrept propri-etate
  intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/ tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumiriispecifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici C.F. Nr. cadastral sau topograficși nr. de carte funciară, după caz.
  ha ari ha ari
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
   +  Capitolul III: Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității
  Specificare Cod rând2015 2016 2017 2018 2019
  haarihaarihaarihaarihaari
  A B 1 2 3 4 5
  Suprafața agricolă în proprietate = Capitolul II, punctul a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2,5,8,11,14. 01           
  Suprafața agricolă primită (cod 03+ ... +08) 02           
  a) în arendă 03           
  b) în parte 04           
  c) cu titlu gratuit 05           
  d) în concesiune 06           
  e) în asociere 07           
  f) sub alte forme 08           
  Suprafața agricolă dată (cod 10+... + 15) 09           
  a) în arendă 10           
  b) în parte 11           
  c) cu titlu gratuit 12           
  d) în concesiune 13           
  e) în asociere 14           
  f) sub alte forme 15           
  din rândul 09 - la unități cu personalitate juridică16           
  Suprafața agricolă utilizată cod (01+02-09) 17           
   +  Capitolul IV: a) Suprafața arabilă situată pe raza localității - culturi în câmp
  Cultura Cod rând2015 2016 2017 2018 2019
  haarihaarihaarihaarihaari
  A B 1 2 3 4 5
  Cereale pentru boabe - total (exclusiv sămânța) cod (02+...+19) 01           
  Grâu comun de toamnă 02           
  Grâu comun de primăvară 03           
  Grâu dur de toamnă 04           
  Grâu dur de primăvară 05           
  Secară de toamnă 06           
  Secară de primăvară 07           
  Orz 08           
  Orzoaică de toamnă 09           
  Orzoaică de primăvară 10           
  Ovăz 11           
  Porumb boabe 12           
  Sorg pentru boabe 13           
  Triticale de toamnă 14           
  Triticale de primăvară 15           
  Orez 16           
  Mei 17           
  Hrișcă 18           
  Alte cereale 19           
  Leguminoase boabe - total (exclusiv sămânța) cod (21+..+26) 20           
  Mazăre boabe 21           
  Fasole boabe 22           
  Linte 23           
  Bob 24           
  Lupin 25           
  Alte leguminoase boabe (năut, măzăriche etc.) 26           
  Rădăcinoase - total cod (28+29+30) 27           
  Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânță) 28           
  Sfeclă furajeră (exclusiv sămânță) 29           
  Alte rădăcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) (exclusiv sămânță) 30           
  Cartofi - total (inclusiv sămânță) cod (32+33+34) 31           
  a) timpurii și semitimpurii 32           
  b) de vară 33           
  c) de toamnă 34           
  Plante textile - total (exclusiv sămânța) cod (36+37) 35           
  In pentru fibră 36           
  Cânepă pentru fibră 37           
  Plante oleaginoase - total (exclusiv sămânța) cod (39+...+47) 38           
  Floarea soarelui 39           
  Rapiță pentru ulei 40           
  Soia boabe 41           
  Muștar 42           
  In pentru ulei 43           
  Mac 44           
  Ricin 45           
  Șofrănel 46           
  Alte plante oleaginoase 47           
  Plante pentru alte industrializări - total (exclusiv sămânța) cod (49+...+53) 48           
  Tutun 49           
  Sorg pentru mături 50           
  Arahide 51           
  Cicoare 52           
  Alte plante pentru alte industrializări 53           
  Plante medicinale, aromatice și condimente - total (exclusiv sămânța) cod (55+...+61) 54           
  Coriandru 55           
  Chimion 56           
  Fenicul 57           
  Levănțică 58           
  Mentă 59           
  Anason 60           
  Alte plante medicinale, aromatice și condimente 61           
  Legume în câmp - total (exclusiv sămânța) cod (63+...+73+75+...+92) 62           
  Conopidă și brocoli 63           
  Varză albă 64           
  Gulii și gulioare 65           
  Alte vărzoase (varză roșie, varză de Bruxelles, etc.) 66           
  Țelină frunze 67           
  Praz 68           
  Salată 69           
  Spanac 70           
  Alte legume cultivate pentru frunze 71           
  Tomate total 72           
  Castraveți total 73           
  din care: cornișon 74           
  Ardei total 75           
  Vinete 76           
  Dovleci 77           
  Dovlecei 78           
  Alte legume cultivate pentru fruct 79           
  Morcovi 80           
  Usturoi 81           
  Ceapă 82           
  Sfeclă roșie 83           
  Țelină (rădăcină) 84           
  Alte legume rădăcinoase (albitură, hrean, ridichi de lună, ridichi negre,etc.) 85           
  Mazăre păstăi 86           
  Fasole păstăi 87           
  Alte legume păstăi 88           
  Porumb zaharat 89           
  Ciuperci cultivate 90           
  Pepeni verzi 91           
  Pepeni galbeni 92           
  Plante de nutreț - total (exclusiv sămânța) cod (94+...98+174) 93           
  Porumb verde furajer 94           
  Alte plante anuale pentru fân și masă verde 95           
  Trifoi și amestec de plante furajere 96           
  Lucernă 97           
  Alte plante furajere perene 98           
  Culturi energetice - total cod (100+...+104) 99           
  Salcie energetică 100           
  Plop energetic 101           
  Miscanthus giganteus (iarba elefantului) 102           
  Cynara cardunculus (anghinare) 103           
  Alte culturi energetice 104           
  Plante pentru producerea de semințe șiseminceri, loturi semincere pentru comercializare -total cod (106+123+ 127+131+132+135+142+145+150+165) 105           
  a) Cereale pentru sămânță -total cod (107+...+122) 106           
  Grâu comun de toamnă 107           
  Grâu comun de primăvară 108           
  Grâu dur de toamnă 109           
  Grâu dur de primăvară 110           
  Secară de toamnă 111           
  Secară de primăvară 112           
  Orz 113           
  Orzoaică de toamnă 114           
  Orzoaică de primăvară 115           
  Ovăz 116           
  Porumb boabe 117           
  Sorg pentru boabe 118           
  Triticale de toamnă 119           
  Triticale de primăvară 120           
  Orez 121           
  Alte cereale pentru sămânță (mei, hrișcă, etc.) 122           
  b) Leguminoase boabe pentru sămânță - total cod (124+125+126) 123           
  Mazăre boabe 124           
  Fasole boabe 125           
  Alte leguminoase boabe pentru sămânță (linte, bob, lupin, etc.) 126           
  c) Rădăcinoase pentru sămânță - total cod (128+129+130) 127           
  Sfeclă de zahăr 128           
  Sfeclă furajeră 129           
  Alte rădăcinoase furajere pentru sămânță 130           
  d) Cartofi pentru sămânță 131           
  e) Plante textile pentru sămânță - total cod (133+134) 132           
  In pentru fibră 133           
  Cânepă pentru fibră 134           
  f) Plante oleaginoase pentru sămânță -total cod (136+...+141) 135           
  Floarea soarelui 136           
  Rapiță pentru ulei 137           
  Soia boabe 138           
  Muștar 139           
  In pentru ulei 140           
  Alte plante oleaginoase pentru sămânță141           
  g) Plante pentru alte industrializări pentru sămânță - total cod (143+144) 142           
  Tutun 143           
  Sorg pentru mături 144           
  h) Plante medicinale, aromatice și condimente pentru sămânță - total cod (146+147+148+149) 145           
  Coriandru 146           
  Chimion 147           
  Fenicul 148           
  Alte plante medicinale, aromatice și condimente pentru sămânță 149           
  i) Culturi horticole pentru sămânță - total cod (151+...+164) 150           
  Tomate 151           
  Ceapă sămânță 152           
  Arpagic 153           
  Usturoi 154           
  Varză 155           
  Ardei 156           
  Castraveți 157           
  Rădăcinoase 158           
  Mazăre păstăi 159           
  Fasole păstăi 160           
  Pepeni verzi 161           
  Pepeni galbeni 162           
  Alte semințe horticole 163           
  Seminceri legumicoli (plante mamă) 164           
  j) Plante de nutreț pentru sămânță - total cod (166+167+168) 165           
  Leguminoase perene 166           
  Graminee perene 167           
  Anuale și bianuale 168           
  Căpșunerii 169           
  Flori, plante ornamentale și dendrologice în câmp 170           
  Răsadnițe 171           
  Suprafața construită a serelor 172           
  Suprafața construită a solariilor 173           
  Pajiști temporare artificiale (însămânțare pe teren arabil pentru mai puțin de 5 ani) 174           
  Câmpuri experimentale 175           
  Alte culturi în teren arabil 176           
  Total suprafață arabilă cultivată cod (01+20+27+31+35+38+48+54+62+93+ 99+105+169+170+171+172+173+175+176) 177           
  Teren necultivat d.c: 178           
  - teren necultivat în sere și solarii 179           
  Ogoare 180           
  Total teren arabil cod (177+178+180) 181           
   +  Capitolul IV: a1) Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității
  Cultura Cod rând2015 2016 2017 2018 2019
  haarihaarihaarihaarihaari
  A B 1 2 3 4 5
  Culturi succesive în câmp cod (02+...+09) 01           
  - porumb boabe 02           
  - porumb verde furajer 03           
  - tomate 04           
  - varză albă 05           
  - castraveți 06           
  - fasole verde 07           
  - alte plante anuale pentru fân și masă verde 08           
  - alte culturi succesive 09           
  Culturi intercalate - total Cod (11+12+16+...+22) 10           
  Fasole boabe 11           
  Cartofi total cod (13+14+15) 12           
  a) - timpurii și semitimpurii 13           
  b) - de vară 14           
  c) - de toamnă 15           
  Căpșuni 16           
  Pepeni verzi 17           
  Pepeni galbeni 18           
  Dovleci furajeri 19           
  Lucernă 20           
  Trifoi 21           
  Alte culturi intercalate 22           
  Culturi modificate genetic cod (24+25)23           
  Porumb 24           
  Alte culturi modificate genetic 25           
   +  Capitolul IV: b1) Suprafața cultivată în sere raza localității
  -metri pătrați-
  Cultura Cod rând2015 2016 2017 2018 2019
  A B 1 2 3 4 5
  Legume în sere - total exclusiv sămânță cod (02+03+...+09+11+...+16) 01      
  Varză albă 02      
  Varză roșie 03      
  Gulii și gulioare 04      
  Alte vărzoase 05      
  Salată verde 06      
  Spanac 07      
  Tomate 08      
  Castraveți 09      
  din care: cornișon 10      
  Ardei 11      
  Vinete 12      
  Ridichi de lună 13      
  Dovlecei 14      
  Alte legume 15      
  Ciuperci - în sere 16      
  Alte culturi în sere cod (18+...+22) 17      
  Căpșuni 18      
  Plante medicinale și aromatice 19      
  Flori, plante ornamentale și dendrologice 20      
  Răsaduri 21      
  Arbuști fructiferi 22      
  Suprafața utilizată în sere cod (01+17) 23      
   +  Capitolul IV: b2) Suprafața cultivată în solarii și alte spații protejate*1) pe raza localității
  -metri pătrați-
  Cultura Cod rând2015 2016 2017 2018 2019
  A B 1 2 3 4 5
  Legume în solarii - total exclusiv sămânță cod (02+03+...+09+11+...+16) 01      
  Varză albă 02      
  Varză roșie 03      
  Gulii și gulioare 04      
  Alte vărzoase 05      
  Salată verde 06      
  Spanac 07      
  Tomate 08      
  Castraveți 09      
  din care: cornișon 10      
  Ardei 11      
  Vinete 12      
  Ridichi de lună 13      
  Dovlecei 14      
  Alte legume 15      
  Ciuperci - în solarii 16      
  Alte culturi în solarii cod (18+..+22)17      
  Căpșuni 18      
  Plante medicinale și aromatice 19      
  Flori, plante ornamentale și dendrologice 20      
  Răsaduri 21      
  Arbuști fructiferi 22      
  Suprafața utilizată în solarii cod (01+17) 23      
  Ciuperci - în alte spații protejate*1)24      
  *1) alte spații protejate decât serele și solariile
   +  Capitolul IV: c) Suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale pe raza localității
  -metri pătrați-
  Cultura Cod rând2015 2016 2017 2018 2019
  A B 1 2 3 4 5
  Legume în grădini familiale - total (exclusiv sămânță) cod (02+03+...+06+08+...+23) 01      
  Varză albă 02      
  Salată verde 03      
  Spanac 04      
  Tomate 05      
  Castraveți 06      
  din care: cornișon 07      
  Ardei 08      
  Vinete 09      
  Dovleci 10      
  Dovlecei 11      
  Morcovi 12      
  Țelină (rădăcină) 13      
  Usturoi 14      
  Ceapă 15      
  Sfeclă roșie 16      
  Ridichi de lună 17      
  Alte legume rădăcinoase (hrean, ridichi negre, pătrunjel, păstârnac, etc.) 18      
  Legume pentru frunze (patrunjel, mărar, leuștean etc.) 19      
  Mazăre păstăi 20      
  Fasole păstăi 21      
  Porumb zaharat 22      
  Alte legume 23      
  Cartofi total cod (25+26+27) 24      
  a) - timpurii și semitimpurii 25      
  b) - de vară 26      
  c) - de toamnă 27      
   +  Capitolul V: a) Numărul pomilor răzleți pe raza localității
  -bucăți-
  Specificare Cod rând2015 2016 2017 2018 2019
  Pomipe rod Pomiti- neriPomipe rod Pomiti- neriPomipe rod Pomiti- neriPomipe rod Pomiti- neriPomipe rod Pomiti- neri
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Pomi fructiferi - totalcod (02+03+....+13) 01           
  Meri 02           
  Peri 03           
  Piersici 04           
  Caiși și zarzări 05           
  Cireși 06           
  Vișini 07           
  Pruni 08           
  Nectarini 09           
  Nuci 10           
  Aluni 11           
  Castani 12           
  Alți pomi (gutui, migdali, etc.) 13           
  Duzi 14           
  Notă: Se vor înregistra și pomii din grădinile familiale
   +  Capitolul V: b) Suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor pe raza localității
  Specia Cod rând2015 2016 2017 2018 2019
  Supra-fața Nr. pomi *1) Supra-fața Nr. pomi *1) Supra-fața Nr. pomi *1) Supra-fața Nr. pomi *1) Supra-fața Nr. pomi *1)
  haari-buc-haari-buc-haari-buc-haari-buc-haari-buc-
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Pomi fructiferi- total cod (02+08+ 13+......+22+25+26) 01                
  Meri cod (03+...+07)02                
  Jonathan 03                
  Golden Delicios 04                
  Idared 05                
  Starkrimson 06                
  Alte soiuri 07                
  Peri cod (09+...+12)08