ORDIN nr. 123 din 1 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015    Având în vedere:- prevederile art. 8 şi ale art. 66 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş)Adresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085Tel.: 0356/422.001Fax: 0356/422.003E-mail: reclamatii.timis@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor TimişAdresa: Timişoara, Piaţa Unirii nr. 3, cod 300085Tel.: 0256/422.790Fax: 0256/443.287E-mail: reclamatii.timis@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor AradAdresa: Arad, Str. Revoluţiei nr. 50, cod 310009Tel.: 0257/257.049Fax: 0257/257.047E-mail: reclamatii.arad@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-SeverinAdresa: Reşiţa, Aleea Pinilor, bl. 1, sc. B, P, cod 320119Tel.: 0255/213.083Fax: 0255/211.040E-mail: reclamatii.caras-severin@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor HunedoaraAdresa: Deva, str. Mihai Viteazu nr. 3Tel.: 0254/214.971Fax: 0254/215.936E-mail: reclamatii.hunedoara@opc.ro"2. Anexa nr. 2.7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Marius Alexandru DuncaBucureşti, 1 aprilie 2015.Nr. 123.  +  Anexă(Anexa nr. 2.7 la Ordinul nr. 72/2010)-------