ORDIN nr. 125 din 25 martie 2015pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală
EMITENT
  • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015    În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 3 din următoarele ordine emise de directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală:- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 101/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 047-05 "Cisterne", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 și 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 103/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 032-05 "Mijloace de măsurare a concentrației alcoolice", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 și 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 104/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 010-05 "Măsuri de volum pentru lichide", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 și 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 105/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 004-05 "Contoare de gaz și dispozitive de conversie a volumului", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 și 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 318/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 "Contoare de energie termică", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 și 1.115 bis din 9 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 322/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 007-05 "Sisteme de măsurare continuă și dinamică a cantităților de lichide altele decât apa", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 și nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005, cu modificările ulterioare;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 324/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 026-05 "Transformatoare pentru măsurare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 și 1.115 bis din 9 decembrie 2005;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 287/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 008-05 "Aparate de cântărit cu funcționare automată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 și 1.102 bis din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 295/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 031-05 "Refractometre și polarimetre pentru determinarea concentrației de zahăr", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 și 1.102 bis din 7 decembrie 2005;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 302/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 015-05 "Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 și 1.102 bis din 7 decembrie 2005;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 344/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 037-05 "Dozimetre/Debitmetre pentru radiații", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.181 și 1.181 bis din 28 decembrie 2005;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 345/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 036-05 "Contaminometre", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.181 și nr. 1.181 bis din 28 decembrie 2005;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 360/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 011-05 "Aparate pentru măsurări dimensionale", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.181 și 1.181 bis din 28 decembrie 2005;- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/2007 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 018-07 "Sisteme de măsurare continuă și dinamică a cantităților de fluide (de volum și de masă)", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 1 august 2007; și- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 299/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 079-05 "Umidimetre", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 și 1.102 bis din 7 decembrie 2005,se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Atunci când mijloacelor de măsurare li s-a acordat aprobare de model în baza uneia dintre reglementările precizate la art. 2, se admite utilizarea acesteia în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, în cazul verificărilor metrologice periodice și după reparare.  +  Articolul IIUnitățile din structura și subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,
    Fănel Iacobescu
    București, 25 martie 2015.Nr. 125.-----