AMENDAMENT nr. 3 din 25 martie 2015convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015    *Font 9*    BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA    BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU Clădirea UTI, etaj 6 Tel.: (+4) 021-201-0311    RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE Str. Vasile Lascăr Fax: (+4) 021-201-0338    Asociaţia Internaţională pentru Sector 2, 020492    Dezvoltare Bucureşti, România    Excelenţei Sale 19 martie 2015    Darius-Bogdan Vâlcov,    ministrul finanţelor publice    Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5    Bucureşti, RomâniaStimate Domnule Ministru:Proiectul reformei judiciare (Împrumut nr. 4811-RO)Amendament 3 la Acordul de împrumutFacem referire la Acordul de împrumut dintre România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru Proiectul menţionat anterior, datat 27 ianuarie 2006 şi amendat în data de 10 octombrie 2010 şi 14 decembrie 2012 (Acordul de împrumut). De asemenea, avem în vedere scrisoarea dumneavoastră datată 23 februarie 2015, prin care au fost solicitate anumite amendamente la Acordul de împrumut.Propunem prin prezenta amendarea Acordului de împrumut după cum urmează:1. La articolul I secţiunea 1.02 se adaugă următoarea definiţie (şi ca urmare, definiţiile rămase se renumerotează în vederea menţinerii ordinii alfabetice):"«Planul de implementare» înseamnă planul Împrumutatului pentru implementarea activităţilor Proiectului, denumit «Proiectul reformei judiciare», Împrumut nr. 4811-RO, Planul de implementare pentru 24 de luni, 31 martie 2015-31 martie 2017, datat 23 februarie 2015 şi la care se face referire în partea A (g) din anexa 5 la prezentul acord, aşa după cum respectivul plan poate fi amendat din când în când cu acordul Băncii."2. La articolul II, secţiunea 2.03 se modifică şi se va citi după cum urmează (modificările sunt prezentate cu caractere italice):"Data finalizării va fi 31 martie 2017 sau o dată ulterioară pe care Banca o va stabili. Banca va notifica neîntârziat Împrumutatul cu privire la stabilirea unei astfel de date ulterioare."3. În anexa 5 partea A se adaugă un nou paragraf, (g), şi se va citi după cum urmează:"(g) Pe parcursul implementării Proiectului, Împrumutatul va realiza Proiectul în conformitate cu Planul de implementare, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă."Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră faţă de cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi retransmiterea exemplarului inclus în această corespondenţă. Amendamentele vor intra în vigoare odată cu primirea exemplarelor contrasemnate ale acestei scrisori.Cu sinceritate,Elisabetta Capannelli,director de ţară,Biroul Băncii Mondiale, RomâniaDE ACORDROMÂNIAPrinAttila Gyorgy,reprezentant autorizatFuncţia:secretar de statData: 25 martie 2015cc:E. S. Robert Marius Cazanciuc, ministru, Ministerul Justiţiei,Bucureşti, RomâniaDl Attila Gyorgy, secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice,Bucureşti, RomâniaDl Liviu Stancu, secretar de stat, Ministerul Justiţiei,Bucureşti, RomâniaDl Marius Badea Tudose, preşedinte, Consiliul Superior al Magistraturii,Bucureşti, RomâniaDna Boni Florinela Cucu, director general, Ministerul Finanţelor Publice,Bucureşti, RomâniaDna Cornelia Munteanu, manager de proiect, Ministerul Justiţiei - DIEFP,Bucureşti, RomâniaDl Rudolf Jan Treffers, director executiv,Banca MondialăAvizat de:Adrian Fozzard (GGP); Daria Goldstein (LEG)bcc: Fozzard, Decker (GGP); Goldstein, Borges (Karen) (LEGLE); Mestnik, Ilic (WFALA); Romania DL; Romania PortofolioTeam (ECCRO); CTRLD RO; CTRFD FO; WB Docs------