LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 1999pentru ratificarea Convenţiei privind compensaţiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 18 ianuarie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Convenţia privind compensaţiile suplimentare pentru daune nucleare, adoptată la Viena la 12 septembrie 1997.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCUCONVENTIE 12/09/1997