RECTIFICARE nr. 3 din 18 martie 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. 6 alin. (1), în loc de: "...art. 2 alin. (2) lit. c),..." se va citi: "...art. 2 alin. (2) lit. c), d) şi e),...".-------