HOTĂRÂRE nr. 25 din 31 martie 2015privind modificarea art. 173 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 31 martie 2015    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 173 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 173. - Senatul hotărăşte asupra cererii cu votul secret al majorităţii senatorilor prezenţi."Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 31 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 31 martie 2015.Nr. 25.-----