HOTĂRÎREA nr. 189 din 22 martie 1991privind aprobarea infiintarii Băncii de Export-Import a României- societate pe acţiuni - (Romanian Eximbank)
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 3 aprilie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea Băncii de Export-Import a României (Romanian Eximbank), organizată ca societate pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de statut propriu*).------------------- Notă *) Statutul se comunică celor interesaţi.  +  Articolul 2Eximbank are ca obiect de activitate asigurarea creditelor pentru operaţiuni de export sau import, asigurarea investiţiilor din şi în străinătate şi alte operaţiuni bancare specifice.  +  Articolul 3În scopul atingerii obiectivelor propuse, Eximbank poate să facă, potrivit legii şi statutului sau de activitate, următoarele operaţiuni: a) să asigure credite acordate exportatorilor şi importatorilor pentru operaţiuni de comerţ exterior; b) să asigure bănci şi societăţi financiare din România pentru creditele acordate persoanelor fizice şi juridice străine; c) să asigure bănci sau societăţi financiare străine pentru finanţarea operaţiunilor agenţilor economici din România; d) să asigure societăţi comerciale şi bănci cu sediul în România pentru investiţiile în străinătate şi societăţi comerciale şi bănci străine pentru investiţiile în România.  +  Articolul 4Asigurarea creditelor şi garantarea investiţiilor data de Eximbank societăţilor comerciale, bancare şi financiare româneşti şi străine acoperă riscuri comerciale româneşti ordinare şi extraordinare, riscuri politice, monetare şi în caz de catastrofa sau forta majoră. Eximbank va desfăşura activităţi de reasigurare a operaţiunilor sale în ţara şi în străinătate.  +  Articolul 5Eximbank pune la dispoziţie tuturor agenţilor economici din România o gama larga de servicii bancare şi facilităţi financiare, în special în domeniul promovării şi orientarii exporturilor de produse manufacturate şi bunuri de capital şi a importului de bunuri şi investiţii necesare agenţilor economici naţionali. Eximbank este, de asemenea, autorizata să efectueze - potrivit legii - operaţiuni specifice activităţii bancare şi de asigurare.  +  Articolul 6Capitalul Eximbank în suma de 30 miliarde lei, din care 250 milioane dolari, urmează a fi subscris de Banca Naţionala, Ministerul Finanţelor, alte bănci şi agenţi economici şi este împărţit în acţiuni a cîte 10.000 lei fiecare.Banca Naţionala a României, Ministerul Finanţelor şi celelalte bănci comerciale cu capital de stat vor deţine cel puţin 51% din acţiunile emise, restul putind fi distribuite la alte bănci, societăţi comerciale de asigurări şi alţi agenţi economici din România.  +  Articolul 7Cheltuielile iniţiale de constituire şi dezvoltare funcţională vor fi suportate din bugetul Băncii Naţionale, urmînd a fi recuperate ulterior din primul buget al Eximbank.  +  Articolul 8Se autoriza Banca Naţionala a României sa întreprindă măsurile necesare în vederea constituirii şi punerii în funcţiune a Eximbank.  +  Articolul 9Banca Naţionala va întreprinde măsurile necesare pentru înfiinţarea unui comitet naţional de estimare a riscurilor de ţara în vederea orientarii activităţii Eximbank.  +  Articolul 10Banca Naţionala a României va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărîri. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN----------------------