ORDIN nr. 747/168/2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 747 din 25 martie 2015
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 168 din 25 martie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015  În baza:- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;- art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor - ISCO 08, republicată;- Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 9 martie 2015, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  Anexă(Anexa la Ordinul nr. 123/123/2015)LISTAocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică șicompletează Clasificarea ocupațiilor dinRomânia - nivel de ocupație (șase caractere)
  1. asistent de farmacie licențiat 226204
  2.   asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare   226924
  3.   asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie și recuperare   325909
  4. asistent medical de farmacie 321303
  5. asistent medical de pediatrie 325905
  6. asistent medical generalist 325901
  7. asistent medical igienă și sănătate publică 226921
  8. asistent medical igienă și sănătate publică 325907
  9. asistent medical laborator 226920
  10. asistent medical laborator 325904
  11. asistent medical nutriție dietetică 226918
  12. asistent medical nutriție dietetică 325902
  13. asistent medical obstetrică-ginecologie 325906
  14. asistent medical radiologie 226919
  15. asistent medical radiologie 325910
  16. asistent medico-social 226923
  17. asistent medico-social 325908
  18. expert relații sociale 441903
  19. manager servicii private de securitate 134919
  20. specialist educator în penitenciare 242904
  21. tehnician în fizică 311120
  22. psiholog 263411
  - Se modifică denumirea grupei de bază 5414 din Paznici în Lucrători în servicii private de securitate.- Se mută ocupația agent conducător câini de serviciu din grupa de bază 5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate și va avea codul 541412.- Se mută ocupația director departament securitate din grupa de bază 1330 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor în grupa de bază 1349 Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare și va avea codul 134920.- Se mută ocupația șef obiectiv servicii de securitate din grupa de bază 1213 Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate și va avea codul 541414.- Ocupația agent de intervenție pază și ordine se redenumește agent de securitate intervenție și va avea același cod 541406.- Ocupația agent cu atribuții pe linia ordinii și siguranței publice în incinta arenelor sportive se redenumește agent de securitate competiții sportive și va avea același cod 541413.- Ocupația șef formație pază și ordine se redenumește șef serviciu pază și va avea același cod 541405.
  -------