ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015    Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (3) şi ale art. 20 alin. (1) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.,în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 527/2013,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 110/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 şi 550 bis din 13 august 2007.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementarepentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,Doru CiocanBucureşti, 9 martie 2015.Nr. 82.  +  AnexăREGULAMENT 09/03/2015