HOTĂRÂRE nr. 122 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul energiei,întreprinderilor mici şi mijlociişi mediului de afaceri,Andrei Dominic Gereap. Ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Sirma Caraman,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul transporturilor,Ioan RusMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul economiei,comerţului şi turismului,Mihai TudoseMinistrul mediului,apelor şi pădurilor,Graţiela Leocadia GavrilescuMinistrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuBucureşti, 25 februarie 2015.Nr. 122.-----