HOTĂRÂRE nr. 953 din 23 decembrie 1998pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 31 decembrie 1998  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul UNICArticolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Rambursarea creditelor externe, plata taxei pe valoarea adăugată, a taxelor vamale, a dobânzilor, a comisioanelor, a spezelor bancare și a consultantei de specialitate, precum și rambursarea creditului intern și a tuturor costurilor aferente acestuia se vor efectua din fondurile care se aloca anual cu aceasta destinație de la bugetul de stat, potrivit legii, Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  ------