ORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2015privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  • Nr. 123 din 29 ianuarie 2015
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
  • Nr. 123 din 27 februarie 2015
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015    În baza:- art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;- art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată;- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana Plumbp. PreşedinteleInstitutului Naţional de Statistică,Elena-Mihaela Iagăr,vicepreşedinte  +  AnexăLISTAocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionalecare modifică şi completeazăClasificarea ocupaţiilor din România - nivel deocupaţie (şase caractere)┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ 1. │ asistent de farmacie licenţiat │ 226204 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 2. │ asistent medical balneofizioterapie, │ ││ │ balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ 226924 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 3. │ asistent medical balneofizioterapie, │ ││ │ balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ 325909 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 4. │ asistent medical de farmacie │ 321303 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 5. │ asistent medical de pediatrie │ 325905 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 6. │ asistent medical generalist │ 325901 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 7. │ asistent medical igienă şi sănătate publică │ 226921 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 8. │ asistent medical igienă şi sănătate publică │ 325907 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 9. │ asistent medical laborator │ 226920 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 10.│ asistent medical laborator │ 325904 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 11.│ asistent medical nutriţie dietetică │ 226918 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 12.│ asistent medical nutriţie dietetică │ 325902 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 13.│ asistent medical obstetrică-ginecologie │ 325906 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 14.│ asistent medical radiologie │ 226919 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 15.│ asistent medical radiologie │ 325910 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 16.│ asistent medico-social │ 226923 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 17.│ asistent medico-social │ 325908 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 18.│ expert relaţii sociale │ 441903 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 19.│ manager servicii private de securitate │ 134919 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 20.│ specialist educator în penitenciare │ 242904 │├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 21.│ tehnician în fizică │ 311120 │└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────────┘- Se modifică denumirea grupei de bază 5414 din Paznici în Lucrători în servicii private de securitate.- Se mută ocupaţia agent conducător câini de serviciu din grupa de bază 5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate şi va avea codul 541412 .- Se mută ocupaţia director departament securitate din grupa de bază 1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în grupa de bază 1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare şi va avea codul 134920 .- Se mută ocupaţia şef obiectiv servicii de securitate din grupa de bază 1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate şi va avea codul 541414 .- Ocupaţia agent de intervenţie pază şi ordine se redenumeşte agent de securitate intervenţie şi va avea acelaşi cod 541406 .- Ocupaţia agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive se redenumeşte agent de securitate competiţii sportive şi va avea acelaşi cod 541413 .- Ocupaţia şef formaţie pază şi ordine se redenumeşte şef serviciu pază şi va avea acelaşi cod 541405 .- Se radiază ocupaţia psiholog cod COR 263411.-------