ORDIN nr. 21 din 3 martie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după punctul 144 se introduc patru noi puncte, punctele 145-148, cu următorul cuprins:"145. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna146. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov147. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ148. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-148."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-148 fac parte integrantă din prezentul ordin."4. Anexa nr. 127 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa nr. 144 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 145-148, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 3 martie 2015.Nr. 21.  +  Anexa 1(Anexa nr. 127 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ"ANGHEL SALIGNY" AL JUDEŢULUI VRANCEAÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al judeţului Vrancea din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se prezintă după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe albastru, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe argint, un fund de butoi natural, înconjurat de cinci ciorchini de struguri albaştri, poziţionaţi în stea, intercalaţi de cinci frunze verzi.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "ANGHEL SALIGNY" AL JUDEŢULUI VRANCEA.Drapelul distinctiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al judeţului Vrancea va avea flamura dreptunghiulară, de culoare albă, cu lungimea de 100 cm şi lăţimea de 66 cm şi ornamentaţie identică pe ambele feţe. Compoziţia heraldică de mai sus, cu diametrul de 36 cm, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, la o distanţă de câte 15 cm, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului, la o distanţă de câte 32 cm.Flamura are ataşaţi, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colţurile libere are prinse, cu şnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 cm.Hampa drapelului este confecţionată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 cm şi cu lungimea de 240 cm.La partea superioară a hampei, în ultimii 70 cm, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 cm, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea unităţii INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "ANGHEL SALIGNY" AL JUDEŢULUI VRANCEA, iar la partea superioară de un manşon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 cm, dotat în partea de sus cu două inele cu lăţimea de 4,5 cm, grosimea de 0,75 cm şi distanţa dintre ele de 0,75 cm.Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălţimea de 12 cm, realizat din alamă aurită şi plasat peste ultimul inel al cilindrului.La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecţie, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 cm, cel exterior de 4 cm şi înălţimea, de asemenea, de 4 cm.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) butoiul şi ciorchinii de struguri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Vrancea, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea; e) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă.  +  Anexa 2(Anexa nr. 145 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN COVASNAÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut despicat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, Sfântul Gheorghe, îmbrăcat în armură, purtând pe cap un coif cu panaş, încins cu o sabie la şoldul stâng, cu o pelerină fluturând la spate, călare pe un cal cabrat, ţinând, cu ambele mâini, o suliţă, poziţionată în bară şi îndreptată spre gura unui balaur, aflat cu o parte a corpului sub cal, având capul conturnat şi dispus, oblic, în bară şi limba scoasă, totul de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * COVASNA.Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) Sfântul Gheorghe este, în cazul de faţă, armă vorbitoare, făcând referire la municipiul Sfântu Gheorghe, reşedinţa judeţului Covasna, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 3(Anexa nr. 146 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ILFOVÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut despicat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) silueta unei biserici de argint, văzută din faţă, cu un singur turn şi cu 6 arcade deasupra uşii de intrare.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * ILFOV.Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) silueta bisericii - element preluat de la stema judeţului Ilfov, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 4(Anexa nr. 147 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN NEAMŢÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, o capră neagră, sărind spre dreapta peste o stâncă de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * NEAMŢ.Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) capra neagră şi stânca - elemente preluate de la stema judeţului Neamţ, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 5(Anexa nr. 148 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SĂLAJÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, în partea de jos, trei brâuri subţiri, undate, de aur, deasupra cărora se află Porta Pretoria, poarta castrului roman de la Porolissum, argintie.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * SĂLAJ.Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) brâurile undate şi Porta Pretoria - elemente preluate de la stema judeţului Sălaj, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.------