LEGE nr. 261 din 31 decembrie 1998pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 31 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Copiii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, precum şi copiii cu handicap beneficiază de alocaţie de stat pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani."2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Ţinerii în vârsta de peste 18 ani beneficiază de alocaţie de stat pentru copii până la terminarea cursurilor învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii. (5) Ţinerii prevăzuţi la alin. (4), care repeta anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repeta din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical."3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti comunică direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti situaţia privind copiii care au decedat."  +  Articolul 2Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN------