HOTĂRÂRE nr. 952 din 23 decembrie 1998pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 31 decembrie 1998  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După punctul 18 al articolului 3 se introduce punctul 18^1 cu următorul cuprins:"18^1. îndeplineşte atribuţiile stabilite, potrivit legii, în legătură cu activitatea executorilor judecătoreşti şi cu activitatea de publicitate mobiliară şi imobiliară;"2. Articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Numărul maxim de posturi este de 350, exclusiv demnitarii."3. Articolul 13 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Direcţia Generală a Penitenciarelor, împreună cu unităţile din subordinea acesteia, Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie, Institutul Naţional al Magistraturii, Regia Autonomă lt; lt;Multiproduct gt; gt;, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi Direcţia medicală sunt coordonate de către ministrul justiţiei, care poate delega atribuţiile de coordonare unui secretar de stat."4. După alineatul (2) al articolului 13 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor subordonate prevăzute la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului justiţiei."5. Articolul 14 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În structura organizatorică a Direcţiei Generale a Penitenciarelor funcţionează direcţii, servicii independente, servicii, birouri şi secţii, iar unităţile din subordine sunt organizate pe sectoare de activitate, servicii, secţii de deţinere interioare şi exterioare, secţii medicale şi birouri."6. Anexa nr. 3 "Unităţile subordonate Ministerului Justiţiei" se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se înfiinţează Direcţia medicală, unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei. (2) Numărul maxim de posturi este de 195, după cum urmează: 20 de posturi pentru Direcţia medicală, prin trecerea acestora de la Direcţia medicală din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, care se reorganizează în serviciu medical, şi 175 de posturi finanţate pentru Spitalul Interdepartamental Bucureşti, care va fi denumit Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu", prin transferarea acestora de la Ministerul Sănătăţii - Direcţia sanitară a municipiului Bucureşti, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 714/1998.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate pentru Ministerul Justiţiei şi Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se republică, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat, ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1                    UNITĂŢILE subordonate Ministerului Justiţiei
     
        Numărul maxim de posturiSursa de finanţare
    A.Institutul Naţional al Magistraturii44 Bugetul de stat
    B.Institutul Naţional de Expertize Criminalistice54 Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
      a)Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti    
      b)Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj    
      c)Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi    
      d)Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara    
    C.Direcţia Generală a Penitenciarelor9.511 Bugetul de stat şi venituri extrabugetare
      a)7 penitenciare de maximă siguranţă    
      b)24 de penitenciare    
      c)1 penitenciar pentru minori    
      d)2 centre de reeducare pentru minori;    
      e)Şcoala Naţională Postliceală de Administraţie Penitenciară    
      f)Unitatea Centrală de Logistică    
      g)Baza de reparaţii auto    
      h)Subunitatea de pază, escortare, vagoane-penitenciar    
      i)5 spitale-penitenciar900 Venituri extrabugetare prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate
    D.Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie152 Bugetul de stat
    E.Regia Autonomă "Multiproduct"    
    F.Direcţia medicală20 Bugetul de stat
      Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu"175 Venituri extrabugetare prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii
  ----------