ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 decembrie 1998pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost inlaturati din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 30 decembrie 1998    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICAlineatul 1 al articolului 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost inlaturati din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Magistraţii care în perioada anilor 1945-1952 au fost inlaturati din justiţie din motive politice au dreptul la o indemnizaţie lunară neimpozabila de 200.000 lei."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------