ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 decembrie 1998pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 30 decembrie 1998    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICArticolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 4 - (1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptăţite la compensaţii, foştii proprietari sau moştenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri însoţite de acte doveditoare la comisia judeteana sau a municipiului Bucureşti pentru aplicarea legii."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat, ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul afacerilor externe,Elena Zamfirescu,secretar de statMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram Muresan-----------