ORDIN nr. 468 din 17 februarie 2015pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 23 februarie 2015  Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,pentru creşterea eficienţei administrării contribuabililor mijlocii şi în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii, cuprinsă în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) Situaţia obligaţiilor la bugetul de stat şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 01, prevăzut în anexa nr. 2; b) Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 02, prevăzut în anexa nr. 3; c) Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 03, prevăzut în anexa nr. 4; d) Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 04, prevăzut în anexa nr. 5. (2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală juridică, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Gelu-Ştefan DiaconuBucureşti, 17 februarie 2015.Nr. 468.  +  Anexa 1PROCEDURA 17/02/2015  +  Anexa 2*Font 7*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză                                    SITUAŢIA           obligaţiilor la bugetul de stat şi a plăţilor efectuate în                     contul acestor obligaţii - formular 01                   la data de: luna ...........anul .........    Cod fiscal ........... Stare juridică contribuabil*:    Denumire contribuabil ......┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────┬──────┬────┬──────┬────────┬─────┬───┬──────┐│ . Denumire venit│Impozit│ Impozit│TVA │ TVA │Ac- │Accize│Impozit │Alte │To-│Total ││ . │ pe │ pe │de │ de │cize│ de │ pe │impo-│tal│rambur││ . │profit │venituri│pla-│rambur│de │resti-│ ţiţei │zite │ │sări ││ . │ │ din │tă │sat │pla-│tuit │şi gaze │ şi │ │ ││ . │ │salarii │ │ │tă │ │naturale│taxe │ │ │├─────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│Obli-│Restanţe la data de 31 │Debite │011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gaţii│decembrie a anului ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ de │precedent │Accesorii aferente, instituite până │012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││plată│ │la data de 31 decembrie a anului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┴─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precedent instituite în anul curent │020│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┬─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │Obligaţii anulate în │Debite │031│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │condiţiile legii din ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │restanţe la data de 31 │Accesorii aferente, inclusiv din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decembrie a anului │cele instituite în anul curent │032│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │Obligaţii curente │Debite │041│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(cumulat de la început ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │de an) │Accesorii aferente obligaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │curente │042│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │Obligaţii curente │Debite │051│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anulate în condiţiile ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │legii │Accesorii aferente │052│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │Total obligaţii │Debite: 011-031+041-051 │061│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │ │Accesorii: 012+020-032+042-052 │062│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │Din care eşalonate sau │Debite │071│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │amânate la plată ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │ │Accesorii │072│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│Stin-│Din obligaţii restante │Debite │081│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gere │la data de 31 decembrie├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│obli-│a anului precedent │Accesorii aferente, inclusiv cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gaţii│ │instituite în anul curent │082│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(plă ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ţi, │Din obligaţii curente │Debite │091│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││com- │(cumulat de la început ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│pen- │de an) │Accesorii aferente obligaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sări,│ │curente │092│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alte ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│moda-│Total stingeri │Debite: 081+091 │101│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││li- │ ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│tăţi)│ │Accesorii: 082+092 │102│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │Din care din sume │Debite │111│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │eşalonate la plată ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │ │Accesorii │112│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │Plăţi în avans │Debite │113│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│Sold │Obligaţii restante la │Debite: 011-031-081 │121│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││la │data de 31 decembrie a ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│fine-│anului precedent │Accesorii aferente, inclusiv cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││le │ │instituite în anul curent: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││peri-│ │012+020-032-082 │122│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││oadei├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│de │Obligaţii curente │Debite: 041-051-091 │131│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rapor│(cumulat de la început ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│tare │de an) │Accesorii aferente: 042-052-092 │132│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │Total obligaţii │Debite: 121+131 │141│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤│ │ │Accesorii: 122+132 │142│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼─────┼───┼──────┤                               TOTAL 141+142 │143│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                                                                    └───┴───────┴────────┴────┴──────┴────┴──────┴────────┴─────┴───┴──────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va completa cu următoarele informaţii: insolvenţă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

  ──────────
  Instrucţiuni pentru completarea formularului- Liniile 011 şi 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situaţia existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situaţia obligaţiilor de plată şi a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 - linia 101, respectiv linia 062 - linia 102);- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligaţiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.- Liniile 031 şi 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanţele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condiţiile legii.- Liniile 041 şi 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.- Liniile 051 şi 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligaţii curente anulate în condiţiile legii.- Liniile 061 şi 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent şi debitele din obligaţii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puţin obligaţiile anulate în condiţiile legii.- Liniile 071 şi 072 - se înscriu debitele şi, respectiv, accesoriile din totalul obligaţiilor de plată ce sunt eşalonate sau amânate la plată.- Liniile 081 şi 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.- Liniile 091 şi 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligaţii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.- Liniile 101 şi 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 şi 091, respectiv a liniilor 082 şi 092.- Liniile 111 şi 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eşalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.- Liniile 121 şi 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.- Liniile 131 şi 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor curente cumulat de la începutul anului.- Liniile 141 şi 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor restante la sfârşitul perioadei de raportare.Corelaţii în completarea formularului    061=011-031+041-051 071≤061    062=012+020-032+042-052 072≤062    101=081+091 111≤101    102=082+092 112≤102    121=011-031-081 111≤071    122=012+020-032-082 112≤072    131=041-051-091    132=042-052-092    141=121+131    142=122+132    143=141+142
   +  Anexa 3*Font 7*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză                                    SITUAŢIA           obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a          plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 02                   la data de: luna ...........anul .........    Cod fiscal .............. Stare juridică contribuabil*):    Denumire contribuabil .........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────┐│ . Denumire venit│Contribuţia│ Contribuţia│ Alte │ Total ││ . │individuală│de asigurări│contribuţii│ ││ . │ de │ sociale │ │ ││ . │ asigurări │datorată de │ │ ││ . │ sociale │ angajator │ │ ││ . │ reţinută │ │ │ ││ . │ de la │ │ │ ││ . │ asiguraţi │ │ │ │├─────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│Obligaţii│Restanţe la data de 31 │Debite │011│ │ │ │ ││ de │decembrie a anului precedent├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ plată │ │Accesorii aferente instituite până la │012│ │ │ │ ││ │ │data de 31 decembrie a anului │ │ │ │ │ ││ │ │precedent │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului precedent│ │ │ │ │ ││ │instituite în anul curent │020│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Obligaţii anulate în │Debite │031│ │ │ │ ││ │condiţiile legii din │ │ │ │ │ │ ││ │restanţe la data de 31 ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │decembrie a anului │Accesorii aferente, inclusiv din cele │ │ │ │ │ ││ │precedent │instituite în anul curent │032│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Obligaţii curente (cumulat │Debite │041│ │ │ │ ││ │de la început de an) ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente obligaţiilor curente │042│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Obligaţii curente anulate în│Debite │051│ │ │ │ ││ │condiţiile legii ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente │052│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Total obligaţii │Debite: 011 - 031 + 041 - 051 │061│ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii: 012 + 020 - 032 + 042 - 052 │062│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Din care eşalonate sau │Debite │071│ │ │ │ ││ │amânate la plată ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii │072│ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│Stingere │Din obligaţii restante la │Debite │081│ │ │ │ ││obligaţii│data de 31 decembrie a ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│(plăţi, │anului precedent │Accesorii aferente, inclusiv cele │ │ │ │ │ ││compen- │ │instituite în anul curent │082│ │ │ │ ││sări, ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│alte │Din obligaţii curente │Debite │091│ │ │ │ ││modali- │(cumulat de la început de ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│tăţi) │an) │Accesorii aferente obligaţiilor curente │092│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Total stingeri │Debite: 081+091 │101│ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii: 082+092 │102│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Din care din sume eşalonate │Debite │111│ │ │ │ ││ │la plată ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii │112│ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Plăţi în avans │Debite │113│ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ Sold la │Obligaţii restante la data │Debite: 011-031-081 │121│ │ │ │ ││finele │de 31 decembrie a anului ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│perioadei│precedent │Accesorii aferente, inclusiv cele │ │ │ │ │ ││ de │ │instituite în anul curent: 012+020-032-082│122│ │ │ │ ││raportare├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Obligaţii curente (cumulat │Debite: 041-051-091 │131│ │ │ │ ││ │de la început de an) ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente: 042-052-092 │132│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Total obligaţii │Debite: 121+131 │141│ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii: 122+132 │142│ │ │ │ │└─────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤                                        TOTAL 141+142 │143│ │ │ │ │                                                                                  └───┴───────────┴────────────┴───────────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va completa cu următoarele informaţii: insolvenţă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

  ──────────
  Instrucţiuni pentru completarea formularului- Liniile 011 şi 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situaţia existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situaţia obligaţiilor de plată şi a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 - linia 101, respectiv linia 062 - linia 102).- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligaţiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.- Liniile 031 şi 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanţele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condiţiile legii.- Liniile 041 şi 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.- Liniile 051 şi 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligaţii curente anulate în condiţiile legii.- Liniile 061 şi 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent şi debitele din obligaţii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puţin obligaţiile anulate în condiţiile legii.- Liniile 071 şi 072 - se înscriu debitele şi, respectiv, accesoriile din totalul obligaţiilor de plată ce sunt eşalonate sau amânate la plată.- Liniile 081 şi 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.- Liniile 091 şi 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligaţii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.- Liniile 101 şi 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 şi 091, respectiv a liniilor 082 şi 092.- Liniile 111 şi 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eşalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.- Liniile 121 şi 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.- Liniile 131 şi 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor curente cumulate de la începutul anului.- Liniile 141 şi 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor restante la sfârşitul perioadei de raportare.Corelaţii în completarea formularului    061=011-031+041-051 071≤061    062=012+020-032+042-052 072≤062    101=081+091 111≤101    102=082+092 112≤102    121=011-031-081 111≤071    122=012+020-032-082 112≤072    131=041-051-091    132=042-052-092    141=121+131    142=122+132    143=141+142
   +  Anexa 4*Font 7*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză                                    SITUAŢIA         obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi a         plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 03                  la data de: luna ....... anul ........    Cod fiscal ............... Stare juridică contribuabil*):    Denumire contribuabil ..............┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────┐│ . Denumire venit│Contribuţia│ Contribuţia│ Alte │ Total ││ . │ pentru │ pentru │contribuţii│ ││ . │ asigurări │ asigurări │ │ ││ . │ sociale │ sociale de │ │ ││ . │de sănătate│ sănătate │ │ ││ . │ datorată │reţinută de │ │ ││ . │ de │la asiguraţi│ │ ││ . │ angajator │ │ │ │├─────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│Obligaţii│Restanţe la data de 31 │Debite │011│ │ │ │ ││ de plată│decembrie a anului precedent├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente instituite până la data│ │ │ │ │ ││ │ │de 31 decembrie a anului precedent │012│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului │ │ │ │ │ ││ │precedent instituite în anul curent │020│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Obligaţii anulate în │Debite │031│ │ │ │ ││ │condiţiile legii din ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │restanţe la 31 decembrie a │Accesorii aferente, inclusiv din cele │ │ │ │ │ ││ │anului precedent │instituite în anul curent │032│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Obligaţii curente (cumulat │Debite │041│ │ │ │ ││ │de la început de an) ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente obligaţiilor curente │042│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Obligaţii curente anulate în│Debite │051│ │ │ │ ││ │condiţiile legii ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente │052│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Total obligaţii │Debite: 011-031+041-051 │061│ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii: 012+020-032+042-052 │062│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Din care eşalonate sau │Debite │071│ │ │ │ ││ │amânate la plată ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii │072│ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│Stingere │Din obligaţii restante la │Debite │081│ │ │ │ ││obligaţii│data de 31 decembrie a ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ (plăţi, │anului precedent │Accesorii aferente, inclusiv cele │ │ │ │ │ ││compen- │ │instituite în anul curent │082│ │ │ │ ││sări, ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ alte │Din obligaţii curente │Debite │091│ │ │ │ ││modali- │(cumulat de la început de ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│tăţi) │an) │Accesorii aferente obligaţiilor curente │092│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Total stingeri │Debite: 081+091 │101│ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii: 082+092 │102│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Din care din sume eşalonate │Debite │111│ │ │ │ ││ │la plată ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii │112│ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Plăţi în avans │Debite │113│ │ │ │ │├─────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ Sold la │Obligaţii restante la data │Debite: 011-031-081 │121│ │ │ │ ││ finele │de 31 decembrie a anului ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│perioadei│precedent │Accesorii aferente, inclusiv cele │ │ │ │ │ ││ de │ │instituite în anul curent: 012+020-032-082│122│ │ │ │ ││raportare├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Obligaţii curente (cumulat │Debite: 041-051-091 │131│ │ │ │ ││ │de la început de an) ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente: 042-052-092 │132│ │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │Total obligaţii │Debite: 121+131 │141│ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤│ │ │Accesorii: 122+132 │142│ │ │ │ │└─────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤                                        TOTAL 141+142 │143│ │ │ │ │                                                                                  └───┴───────────┴────────────┴───────────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va completa cu următoarele informaţii: insolvenţă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

  ──────────
  Instrucţiuni pentru completarea formularului- Liniile 011 şi 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situaţia existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situaţia obligaţiilor de plată şi a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 - linia 101, respectiv linia 062 - linia 102);- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligaţiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.- Liniile 031 şi 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanţele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite, inclusiv în anul curent, anulate în condiţiile legii.- Liniile 041 şi 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.- Liniile 051 şi 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligaţii curente anulate în condiţiile legii.- Liniile 061 şi 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent şi debitele din obligaţii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puţin obligaţiile anulate în condiţiile legii.- Liniile 071 şi 072 - se înscriu debitele şi, respectiv, accesoriile din totalul obligaţiilor de plata ce sunt eşalonate sau amânate la plată.- Liniile 081 şi 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.- Liniile 091 şi 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligaţii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.- Liniile 101 şi 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 şi 091, respectiv a liniilor 082 şi 092.- Liniile 111 şi 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eşalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.- Liniile 121 şi 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.- Liniile 131 şi 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor curente cumulat de la începutul anului.- Liniile 141 şi 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor restante la sfârşitul perioadei de raportare.Corelaţii în completarea formularului    061=011-031+041-051 071≤061    062=012+020-032+042-052 072≤062    101=081+091 111≤101    102=082+092 112≤102    121=011-031-081 111≤071    122=012+020-032-082 112≤072    131=041-051-091    132=042-052-092    141=121+131    142=122+132    143=141+142
   +  Anexa 5*Font 7*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză                                    SITUAŢIA             obligaţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a          plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 04                        la data de: luna ...... anul .......    Cod fiscal ................. Stare juridică contribuabil*):    Denumire contribuabil ............┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────┐│ . Denumire venit│Contribuţia│ Contribuţia│ Total ││ . │individuală│de asigurări│ ││ . │ de │pentru şomaj│ ││ . │ asigurări │datorată de │ ││ . │ pentru │ angajator │ ││ . │ şomaj │ │ ││ . │reţinută de│ │ ││ . │ la │ │ ││ │ asiguraţi │ │ │├─────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───┼───────────┼────────────┼───────┤│Obligaţii│Restanţe la data de 31 │Debite │011│ │ │ ││de plată │decembrie a anului precedent├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente instituite până la data│ │ │ │ ││ │ │de 31 decembrie a anului precedent │012│ │ │ ││ ├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului precedent│ │ │ │ ││ │instituite în anul curent │020│ │ │ ││ ├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Obligaţii anulate în │Debite │031│ │ │ ││ │condiţiile legii din ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │restanţe la data de 31 │Accesorii aferente, inclusiv din cele │ │ │ │ ││ │decembrie a anului precedent│instituite în anul curent │032│ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Obligaţii curente (cumulat │Debite │041│ │ │ ││ │de la început de an) ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente obligaţiilor curente │042│ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Obligaţii curente anulate în│Debite │051│ │ │ ││ │condiţiile legii ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente │052│ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Total obligaţii │Debite: 011-031+041-051 │061│ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │ │Accesorii: 012+020-032+042-052 │062│ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Din care eşalonate sau │Debite │071│ │ │ ││ │amânate la plată ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │ │Accesorii │072│ │ │ │├─────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│Stingere │Din obligaţii restante la │Debite │081│ │ │ ││obligaţii│data de 31 decembrie a ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ (plăţi, │anului precedent │Accesorii aferente, inclusiv cele │ │ │ │ ││compen- │ │instituite în anul curent │082│ │ │ ││sări, ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ alte │Din obligaţii curente │Debite │091│ │ │ ││modali- │(cumulat de la început an) ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│tăţi) │ │Accesorii aferente obligaţiilor curente │092│ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Total stingeri │Debite: 081+091 │101│ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │ │Accesorii: 082+092 │102│ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Din care din sume eşalonate │Debite │111│ │ │ ││ │la plată ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │ │Accesorii │112│ │ │ │├─────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Plăţi în avans │Debite │113│ │ │ │├─────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ Sold la │Obligaţii restante la data │Debite: 011-031-081 │121│ │ │ ││ finele │de 31 decembrie a anului ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│perioadei│precedent │Accesorii aferente, inclusiv cele │ │ │ │ ││ de │ │instituite în anul curent: 012+020-032-082│122│ │ │ ││raportare├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Obligaţii curente (cumulat │Debite: 041-051-091 │131│ │ │ ││ │de la început de an) ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │ │Accesorii aferente: 042-052-092 │132│ │ │ ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │Total obligaţii │Debite: 121+131 │141│ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤│ │ │Accesorii: 122+132 │142│ │ │ │└─────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────┤                                        TOTAL 141+142 │143│ │ │ │                                                                                  └───┴───────────┴────────────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va completa cu următoarele informaţii: insolvenţă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

  ──────────
  Instrucţiuni pentru completarea formularului- Liniile 011 şi 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situaţia existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situaţia obligaţiilor de plată şi a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la data de 31 decembrie astfel: linia 061- linia 101, respectiv linia 062 - linia 102);- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligaţiile restante la 31 decembrie a anului precedent.- Liniile 031 şi 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanţele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite, inclusiv în anul curent, anulate în condiţiile legii.- Liniile 041 şi 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.- Liniile 051 şi 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligaţii curente anulate în condiţiile legii.- Liniile 061 şi 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent şi debitele din obligaţii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puţin obligaţiile anulate în condiţiile legii.- Liniile 071 şi 072 - se înscriu debitele şi, respectiv, accesoriile din totalul obligaţiilor de plată ce sunt eşalonate sau amânate la plată.- Liniile 081 şi 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.- Liniile 091 şi 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligaţii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.- Liniile 101 şi 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 şi 091, respectiv a liniilor 082 şi 092.- Liniile 111 şi 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eşalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.- Liniile 121 şi 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.- Liniile 131 şi 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor curente cumulat de la începutul anului.- Liniile 141 şi 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor restante la sfârşitul perioadei de raportare.Corelaţii în completarea formularului    061=011-031+041-051 071≤061    062=012+020-032+042-052 072≤062    101=081+091 111≤101    102=082+092 112≤102    121=011-031-081 111≤071    122=012+020-032-082 112≤072    131=041-051-091    132=042-052-092    141=121+131    142=122+132    143=141+142-----