HOTĂRÂRE nr. 8 din 17 februarie 2015privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 26 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 36 alineatul (1), litera m) va avea următorul cuprins:"m) aprobă regulamentele comisiilor permanente, cu avizul Comisiei pentru regulament."2. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Comisiile adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se supune spre avizare Comisiei pentru regulament şi spre aprobare Biroului permanent şi care se revizuieşte ori de câte ori este necesar."Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 17 februarie 2015 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 17 februarie 2015.Nr. 8.-----