ORDIN nr. 157 din 16 februarie 2015privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor public emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:"ORDINpentru stabilirea componenţei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se stabileşte componenţa Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:"COMPONENŢAComisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic"  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 16 februarie 2015.Nr. 157.-------