LEGE nr. 258 din 30 decembrie 1998privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 30 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 53 din 28 august 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 11, articolul 13 alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Cota majorărilor de întârziere prevăzute la alin. 1 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, corelata cu rata dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, la care se pot adauga cel mult 10 puncte procentuale."2. La articolul I punctul 12, articolul 13^1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Nevărsarea de către plătitorii obligaţiilor bugetare a sumelor calculate şi reţinute la sursa de către aceştia, potrivit legii, se penalizeaza cu 10% din suma reţinută şi nevarsata mai mult de 30 de zile."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN---------------