LEGE nr. 254 din 30 decembrie 1998privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 30 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 104 din 27 august 1998 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, emisă în temeiul art. 1 pct. 2 lit. l) d din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu următoarea completare:La articolul unic punctul 2, articolul 39 litera d) va avea următorul cuprins:"d) asigura strângerea şi distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unităţile de ecarisaj; organizează acţiuni de strangere a cainilor fără stăpân şi asigura aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele sanitare veterinare internaţionale; amenajeaza şi întreţin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit regulilor sanitare veterinare.Sumele necesare pentru realizarea acţiunilor menţionate la prezenta litera vor fi asigurate din fondurile prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele locale ale administraţiei de stat."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN--------------