ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 decembrie 1998privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se desfiinţează Consiliul pentru Reforma, Ministerul Privatizării, Ministerul Comunicaţiilor, Comisia Naţionala de Informatica, Ministerul Turismului şi Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 2 (1) Atribuţiile Consiliului pentru Reforma din domeniul administraţiei publice şi din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii se preiau, corespunzător, de către Departamentul pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale - structura în cadrul aparatului de lucru al Guvernului - şi de către Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Coordonarea Comisiei Naţionale pentru Statistica, a Comisiei Naţionale de Prognoza şi a Oficiului Concurentei se realizează de către miniştri stabiliţi prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile Ministerului Privatizării din domeniul privatizării şi din domeniul promovării investiţiilor străine se preiau de către Agenţia Română de Dezvoltare - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Fondul Proprietăţii de Stat trece în subordinea Guvernului, în coordonarea primului-ministru.  +  Articolul 4Atribuţiile Ministerului Comunicaţiilor şi ale Comisiei Naţionale de Informatica se preiau de către Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.  +  Articolul 5Atribuţiile Ministerului Turismului se preiau de către Autoritatea Naţionala pentru Turism - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.  +  Articolul 6Atribuţiile Ministerului Cercetării şi Tehnologiei se preiau de către Agenţia Naţionala pentru ┐ştiinţa, Tehnologie şi Inovare - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.  +  Articolul 7Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul se restructureaza şi îşi continua activitatea în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.  +  Articolul 8Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile structurilor prevăzute la art. 2-6, înfiinţate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9 (1) Personalul existent în cadrul organelor administraţiei publice centrale care se desfiinţează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă va fi preluat şi încadrat conform structurii organizatorice a structurilor nou-înfiinţate şi se considera transferat. (2) Personalul încadrat pe posturi potrivit alin. (1) va fi salarizat în condiţiile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 10 (1) Persoanele numite în comisii, comitete şi grupuri guvernamentale, interministeriale sau de privatizare, din partea organelor administraţiei publice centrale prevăzute la art. 1, vor reprezenta, corespunzător, structurile nou-înfiinţate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Atribuţiile şi competentele prevăzute în actele normative în sarcina organelor administraţiei publice centrale prevăzute la art. 1 se preiau, corespunzător, de către structurile nou-înfiinţate.  +  Articolul 11Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1999 finanţarea necesară funcţionarii structurilor nou-înfiinţate se asigura din fondurile prevăzute în bugetul organelor administraţiei publice centrale care se desfiinţează şi, în completare, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 12 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga următoarele acte normative:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 25 martie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 143/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998;- Hotărârea Guvernului nr. 203/1998 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Reforma, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 13 aprilie 1998;- Hotărârea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 5 februarie 1998;- Decretul nr. 105/1990 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Informatica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 9 februarie 1990;- Hotărârea Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica, în mod corespunzător, prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88//1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998. (3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu------------