CIRCULARA nr. 25 din 29 decembrie 1998pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 30 decembrie 1998    În temeiul art. 11, 12 şi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Regulamentul nr. 3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare şi normele N.R.V.1, N.R.V.3, N.R.V.8 şi N.R.V.9, parte integrantă din acesta, emise de Banca Naţionala a României şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:I. REGULAMENTUL Nr. 3/19971. La articolul 1 punctul 1.3, cuvintele "ECU (Unitatea Europeană de Cont)" se elimina.II. N.R.V.11. Punctul 2 litera f) va avea următorul cuprins:"f) relaţii de corespondent stabilite prin conturi deschise în străinătate pentru cel puţin următoarele patru valute: USD, EUR, GBP, CHF." 2. Punctul 4 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Intermediarii autorizaţi sa participe pe piaţa valutară sunt obligaţi sa afiseze permanent, în timpul orelor de funcţionare a pieţei valutare interbancare, cursurile de schimb informative ale leului (vânzare/cumpărare), la vedere (spot) şi la termen (forward): a) prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters sau Telerate, pentru cel puţin următoarele valute: - dolarul american (USD);- euro (EUR);- lira sterlina (GBP);- francul elvetian (CHF); b) la ghiseele de lucru cu clienţii vor fi afişate, pe lângă cursurile valutelor menţionate la lit. a), cel puţin şi cele ale valutelor ţărilor participante la euro."III. În N.R.V.3 (anexa nr. 2), N.R.V.8 (anexa nr. 2), N.R.V.9 (anexa nr. 6), ultima poziţie din listele minimale "ECU - XEU - 954" se înlocuieşte cu "Euro - EUR - 954".IV. Prezenta circulara intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARI,prim-viceguvernator------------