HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 februarie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la secțiunea "SENAT", domnul senator Butnaru Florinel, Grupul parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului senator Bumbu Octavian-Liviu.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 3 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  RODICA NASSAR
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 februarie 2015.Nr. 3.------