ORDONANŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii."2. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia."3. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statp. Ministrul justiţiei,Simona-Maya Teodoroiu,secretar de statMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 28 ianuarie 2015.Nr. 5.-------